Przetarg 8524515 - Przebudowa drogi gminnej Krasne - Cieśnisk Wielki ...

   
Analizuj Zamówienie 8524515 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-10
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Krasne - Cieśnisk Wielki

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drog
i gminnej Krasne-Cieśnisk Wielki na terenie Gminy Janów.Początek i koniec odcinka przewidzianego do naprawy dowiązano do punktów stałych w terenie. Początek zakresu opracowania w km.0000 przyjęto na końcu istniejącego zjazdu o nawierzchni bitumicznej na drogę gminną, a koniec w km.1310,00 za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1327B.W-, 0241,42 a=12,08169 łuk poziomy w lewo R=160, i= 3% jednostronne W21289,60 a=3,71709 łuk poziomy w prawo R=500, i= 2% daszkowyNa odcinku drogi gminnej objętym zakresem opracowania w km.0000-1310,00: Nr 1 w km 0000-0107- szerokość jezdni - 5,00 – 5,50m- spadki poprzeczne jezdni - daszkowy 2%- pobocza gruntowe szerokości 0,75m.Nr 2,3,4 w km 0107-0256,55- szerokość jezdni - 5,00 - 5,50m- spadki poprzeczne jezdni - jednostronny 2%- pobocza gruntowe szerokości 0,75m.- poszerzenie konstrukcji korpusu drogi po stronie lewejNr 5 w km 0256,55-1125- szerokość jezdni - 5,50 m- spadki poprzeczne jezdni - daszkowy 2%- pobocza gruntowe szerokości 0,75m.- poszerzenie konstrukcji korpusu drogi po stronie lewejNr 6 w km 1125-1310- szerokość jezdni - 5,50 m- spadki poprzeczne jezdni - daszkowy 2%- pobocza gruntowe szerokości 0,75m.- poszerzenie konstrukcji korpusu drogi obustronniePrzekroje konstrukcyjne nawierzchni przedstawią się następująco: w km 00001310.00- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubości - 3cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W grubości - 3cm - Warstwa wyrównawcza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość wg obliczeń na szerokości istniejącej nawierzchni.- Warstwa piasku grubość 15cm na poszerzeniach przy istniejącej nawierzchni.- Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość 30cm(1020) na poszerzeniach przy istniejącej nawierzchni.Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji projektowo-wykonawczej, stanowiącej Załącznik nr 7 do SWZ.

D.271.6.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45100000, 45200000, 45230000, 45233000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8549939 2021-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WOLSZTYN Przebudowa ulicy Konopnickiej w Wolsztynie W zakres zamówienia wchodzi przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ca 183,70 m o szerokości jezdni 5,50 do 6,19 m na pow....
8550343 2021-12-08
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W MOŃKACH Przebudowa przejść dla pieszych na terenie Powiatu Monieckiego w miejscowościach: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Trzcianne i Jasionówka w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" Część 1: Część 1: Zaproj...
8561015 2021-12-08
godz. 12:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W TORUNIU Prace polegające na odtworzeniu nawierzchni dróg, chodników i terenów zielonych oraz wynajem koparko - ładowarki na terenie działania Rejonu Dystrybucji w Toruniu
8541794 2021-12-09
godz. 10:00
URZĄD GMINY SZAFLARY „Rozbudowa dróg gminnych ul. Kantorówka nr K364764 od km 0+005.43 do km 0+056.31 i ul. Migle nr K364763 od 0+002.25 do km 0+020.22 w miejscowości Bańska Niżna” Przedmiotem zamówienia jest w...
8560611 2021-12-10
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWOGARD Przedmiotem zamówienia są „Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Nowogard”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony został w kosztorysi...
8519929 2021-12-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzeptowie Numer referencyjny: ZP.271.48.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno – Prz...
8540187 2021-12-10
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W RZESZOWIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi po...
8543174 2021-12-10
godz. 12:00
URZĄD MIASTA CIECHANÓW Budowa ul. Dębowej w Ciechanowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot budowlanych związanych z budową ul. Dębowej w Ciechanowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonania robót budowlany...
8559262 2021-12-13
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY DĘBICA Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych orz remontów nakładek asfaltowych na terenie miasta Dębica w roku 2022. 1. Przedmiotem zamówienia są:1) Remonty cząstkowe...
8562645 2022-01-13
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 33 w miejscowości RoztokiNie dokonano podziału zamówienia na części z powodu:Inwestycja stanowi ważny element popraw...