Przetarg 6610142 - Przebudowa drogi gminnej F007422 dz. 209 kierunek Dobre Nad...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6610142 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-02-26
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej F007422 dz. 209 kierunek Dobre Nad Kwisą
Numer referencyjny: PZP.271.1.2019

Przebudowa drogi gminnej
F007422 dz. 209 kierunek Dobre Nad Kwisą
Wykonuje się drogę o następujących parametrach:
• Całkowita długość: 1.264,80m, szerokość jezdni: 5,5m.
• Na całym odcinku jezdni, należy wykonać oczyszczenie istniejącej nawierzchni, ułożyć warstwę wyrównawczą
z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4cm (100kg/m²) i na niej ułożyć na całej szerokości geosiatkę przeciwspękaniową
o parametrach wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz pasma minimum Rn100KN.
• Wykonuje się warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4cm.
• Wykonuje się warstwę ścieralną jezdni z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm.
• Wykonuje się zjazdy do pól i zjazdy na drogi boczne z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm na warstwie wiążącej
z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4cm wraz
z podbudową z kruszywa kamiennego 0/31,5mm o gr. 25cm po zagęszczeniu mechanicznym.
• Należy uzupełnić pobocza gruntem dowiezionym z obsianiem trawą. Spadek poprzeczny poboczy 4%.
• Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2,5%; na łukach spadek jednostronny 3,0%.
• Przewiduje się czyszczenie istniejących rowów drogowych z istniejących namułu w ilości średnio 0,3m³/mb rowu.
Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych.
Zestawienie projektowanych powierzchni:
1). Powierzchnia drogi - 6.956,0m²
2). Powierzchnia zjazdów – 500,00m²
3). Powierzchnia poboczy gruntowych (L = 2400m, s = 0,75) – 1.800,00m²
4). Długość rowów do oczyszczenia – 2.120,00m
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe tereny do rowów przydrożnych w pasie drogowym. Przewiduje się czyszczenie wszystkich rowów w ramach prac konserwacyjnych.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233220
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się