Przetarg 8284504 - „PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW...

   
Analizuj Zamówienie 8284504 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-22
przedmiot ogłoszenia
„PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI- Pakiet II.”

Część 1 1) CZĘŚĆ I - Przebudowa drogi wewnęt
rznej nr ewid. działki 788 w miejscowości Klęczany (na Kurasia)
Zakres robót:
Wykonanie koryta głębokości 20 cm, podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych, regulacja pionowa studzienek w ilości 4 szt.

Część 2 2) CZĘŚĆ II - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki 2280 w miejscowości Zagorzyce Dolne
Zakres robót:
Rozebranie podbudowy z betonu,. gr. 15 cm, - mechaniczne, (trylinka, szfele kolejowe), podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Zalecana wizja lokalna w terenie. Wykonawca musi dysponować środkami transportu do 5 t.

Część 3 3) CZĘŚĆ III - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 603 w miejscowości Ruda
Zakres robót:
Mechaniczne profilowanie i ścinane nie poboczy, zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni , podbudowa z kruszyw łamanych i nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wykonaniem poboczy tłuczniowych.PPiZP.271.12.2021
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45111200, 45233000, 45233222
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się