Przetarg 9955319 - Przebudowa dróg i chodnika na terenie Gminy Węgliniec ...

   
Analizuj Zamówienie 9955319 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-21
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa dróg i chodnika na terenie Gminy Węgliniec

Część 1: CZĘŚĆ NR 1 – Przebudowa ul. Kościuszki na dz. nr 91/2 plus utwar
dzenie kostką betonową terenu dojść do budynków szkolnych na dz. nr 92/2 i 48/2 w WęglińcuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 10 do SWZ. Składają się na niego następującedokumenty:1) projekt budowlany,2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przywycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) orazSTWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej wprzedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) lub STWiORB.

Część 2: CZĘŚĆ NR 2 – Przebudowa nawierzchni drogi w Jagodzinie – działka nr 436Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 10 do SWZ. Składają się na niego następującedokumenty:1) projekt budowlany,2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) orazSTWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) lub STWiORB.

Część 3: CZĘŚĆ NR 3 – Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie, ul. Kościuszki 14 - 150 mb - dz. 2439Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 10 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) projekt budowlany,2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),3) przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) orazSTWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) lub STWiORB.

Część 4: CZĘŚĆ NR 4 – Przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Węglińcu – dz. nr 163 i 213Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 10 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty:1) projekt budowlany,2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 3) przedmiary robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) oraz STWiORB oraz w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SWZ. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej o której mowa w pkt a) lub STWiORB.

ZI.271.30.2023.ZP
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233100, 45233120
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10113529 2023-12-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY TELATYN 4.1. Przedmiotem zamówienia obejmuje: roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111693L od km 0+007,90 do km 0+418,00 w miejscowości Telat...
10121518 2023-12-15
godz. 09:00
KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań wspomaganych”, którego elementami są ...
10116876 2023-12-15
godz. 09:00
URZĄD GMINY BOGDANIEC Przedmiotem zadania jest realizacja zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 000415F – Chwałowice” w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.Zadanie polega na zaprojektowaniu, a następnie uzyskaniu wszel...
10124064 2023-12-15
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY Modernizacja dróg powiatowych nr 1900B oraz 1934B na terenie gminy Piątnica Część 1: Część I: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1900B Piątnica - Czarnocin na odc. ok. 1 420 m syste...
10111569 2023-12-15
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU Wykonanie zadań drogowych w podziale na zadania związanych z: Rozbudową drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo – Kowróz polegającej na budowie drogi rowerowej; Remontem drogi powiatowej nr 2023...
10119349 2023-12-15
godz. 10:30
URZĄD GMINY WISZNICE "Przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie. 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 101235 L w miejscowości Polubicze Dworskie gm. Wisznice n...
10119700 2023-12-18
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU „Budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków – Rzeszów (etap II)” „Budowa układu komunikacyjnego d...
10112360 2023-12-19
godz. 09:00
URZĄD GMINY DOBIEGNIEW Przebudowa i rozbudowa drogi, ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie, gm. Dobiegniew – etap II Przebudowa i rozbudowa części ulicy Słowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie - ETAP ...
10117640 2023-12-19
godz. 09:30
URZĄD GMINY BOGDANIEC Przedmiotem zadania jest realizacja zadania pn. Przebudowa i remont drogi gminnej nr 000463 – Łupowo, ul. Polna. RIT.271.12.2023.MGL **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA...
10117194 2024-01-03
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRZEWORSKU Zagospodarowanie poscaleniowe na zadaniu: Budowa lub przebudowa dróg transportu rolnego, renowacja rowów i rekultywacja gruntów dla projektu: Scalenie gruntów wsi Żurawiczki, gm. Zarzecze 1....