Przetarg 9926152 - Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną, oświetleniem...

   
Analizuj Zamówienie 9926152 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-08
przedmiot ogłoszenia
Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną, oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji
kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w SP. nr 6

1. Nazwa i miejsce realizacji zamówienia: Przebudowa boiska wraz z bieżnią okrężną,oświetleniem i monitoringiem w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 62. Kod zamówienia, główny przedmiot:3. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:1) przebudowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej „sztuczna trawa” o wymiarach 44m x 29m (wymiary w liniach boiska 40x25m) wraz z piłkochwytami i wyposażeniem sportowym;2) wykonanie trzytorowej bieżni okrężnej, wraz z trzytorowym odcinkiem prostym oraz zeskocznią do skoku w dal i trójskoku,3) wykonanie oświetlenia i monitoringu dla boiska i bieżni,w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz robót budowlanych w ramach zadania „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości w Szkole Podstawowej nr 6”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z Suplementem, stanowiącymi załączniki do Opisuprzedmiotu zamówienia, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz sztuką budowlaną, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W ramach niniejszego postępowania do realizacji przewidziane są prace przy obiekcie Szkoła Podstawowa nr 6 w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A, 95-100 Zgierz, dz. Nr ewid. 358/4 ob. 129.

PŚ.271.31.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00387480/01 z dnia: 2023-09-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.2. Miejsce składania ofert Przed zmianą:
https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings NUMER ID
Po zmianie:
https://platformazakupowa.pl/pn/umz.zgierz/proceedings NUMER ID 815548


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00401499/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-25 10:45
Po zmianie:
2023-09-28 10:45
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-25 11:00
Po zmianie:
2023-09-28 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-23
Po zmianie:
2023-10-26
branża Drogownictwo, Energoelektryczna, Ochrona, Projektowanie
podbranża boiska, oświetlenie, instalacje, projekt drogowy
kody CPV 45000000, 45111200, 45112720, 71220000, 71320000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: boiska , oświetlenie , instalacje , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10136948 2023-12-13
godz. 11:00
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO W WARSZAWIE Świadczenie usług monitoringu sygnałów alarmowych oraz konserwacji i serwisu elektronicznych systemów zabezpieczeń zainstalowanych w obiekcie Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Katowicach...
10107996 2023-12-13
godz. 14:00
LOTOS PETROBALTIC S.A. Wymiana monitoringu CCTV na platformie - /160032067/ LPB.076.2023.MG
10132867 2023-12-14
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY ZIELONKA Konserwacja oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy na terenie Miasta Zielonka 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Zielonka w okre...
10136778 2023-12-14
godz. 12:00
URZĄD GMINY JEŻÓW Konserwacja i bieżąca naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jeżów w 2024 r. oraz obiektów komunalnych będących własnością Gminy Jeżów
10129048 2023-12-14
godz. 13:00
URZĄD GMINY LEWIN KŁODZKI Eksploatacja, konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Lewin Kłodzki
10120384 2023-12-15
godz. 10:00
ŚREMSKI SPORT SP. Z O.O. Budowa boiska sportowego na terenie Śremskiego Sportu przy ul. Staszica w formie zaprojektuj i wybuduj – II postępowanie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Zakres zamówienia stanowić bę...
10128563 2023-12-20
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KCYNIA Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia Realizacja zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz czynności formalno-pra...
10113137 2023-12-21
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIĘDZYZDROJE Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ul Żwirowej w Wicku Przedmiotem zamówienia jest:Budowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Wicko na ul. Żwirowej, obręb nr 25 na odcinku od ul. ...
10136804 2023-12-22
godz. 10:00
URZĄD GMINY SITNO Zadanie „Rekreacyjne i turystyczne zagospodarowanie miejscowości Horyszów Polski oraz Boży Dar” polegać będzie na aranżacji zieleni razem z opracowaniem elementów małej architektury i układe...
10133916 2024-01-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY PIŁAWA GÓRNA Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej. ZI.271.1.7.2023