Zlecenie 7391728 - Prowadzenie warsztatów kulinarnych, dietetycznych,...

   
Analizuj Zamówienie 7391728 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-18
przedmiot zlecenia
Prowadzenie warsztatów kulinarnych, dietetycznych, dotyczących zdrowego odżywiania, edukacji ekonomicznej.
Opis przedmiotu zam
ówienia
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poszukuje trenerów do przeprowadzenia następujących działań:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania dostępnych artykułów spożywczych dystrybuowanych w ramach POPŻ (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym) - minimum 50% wszystkich realizowanych warsztatów w ramach przedmiotu zamówienia,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia - przekazanie beneficjentom wiedzy na temat racjonalnego odżywiania, ekologicznego i zdrowego stylu życia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej - nauka tworzenia, realizacji i kontroli budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dla różnych grup pokoleniowych obejmujących beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014 -2020 Podprogram 2019, mających na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Poprzez przeprowadzone warsztaty przekazana ma być wiedza i umiejętności z zakresu przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, czy też sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.
Wykonawca proszony jest o zaproponowanie modułów warsztatów dostosowanych do beneficjentów Programu - odbiorców żywności.
Proponowane tematy warsztatów wykonawca jest zobowiązany podać zgodnie z załącznikiem 1A do niniejszego zapytania ofertowego.
Działania będą prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej. Grupy szkoleniowe mogą liczyć max. 25 osób.
Zajęcia prowadzone będą w dni powszednie i/lub w soboty, w godzinach ustalonych w porozumieniu z Zamawiającym.
Czas trwania jednego warsztatu: około 2 godziny (nie mniej niż 2 godziny).
Szkolenia realizowane będą w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w ramach szkolenia uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe opatrzone logo typami Unii Europejskiej oraz Programu POPŻ.
Wykonawca w ramach działań będzie prowadzić warsztaty dla osób zamieszkujących teren Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i wielkopolskim w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego.
Obowiązki Wykonawcy:
- opracowanie tematyki warsztatów,
- przedstawienie Zamawiającemu harmonogramu warsztatów na cały okres trwania Podprogramu 2019
- opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych opatrzonych logotypami Unii Europejskiej
i Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
- przeprowadzenie warsztatów dla co najmniej 920 osób w trakcie trwania Podprogramu 2019, tj. od grudnia 2019 do lipca 2020 r. (w przypadku wybrania dwóch lub więcej ofert wykonawców, liczba osób zostanie podzielona proporcjonalnie na wykonawców),
- dostarczenie prawidłowo wypełnionych list obecności (wzór listy obecności-załącznik nr 4), podpisanych przez prowadzącego warsztaty, przedstawiciela Caritas parafialnej będącej Organizacją Partnerską Lokalną oraz przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzonych warsztatów. Lista obecności powinna zawierać wyłącznie osoby, które zakwalifikowane zostały do Programu, tj. posiadają ważne skierowania do odbioru żywności, wydane przez Ośrodki Pomocy Społecznej,
- informowanie uczestników projektu, iż projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na prowadzenie poszczególnych warsztatów.
Zaoferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji (w tym: materiały niezbędne do przygotowania i przeprowadzenie zajęć, wydruk dokumentów, żywność niezbędną podczas realizacji warsztatów kulinarnych).
Zamawiający zwraca koszty dojazdu trenera na miejsce szkolenia.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża edukacja, kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się