Przetarg 7321432 - Prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych dla...

   
Analizuj Zamówienie 7321432 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
Prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych dla uczestników projektu „Cyfrowy Senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 ro
k, realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w okresie marzec - grudzień 2020 r.
Numer referencyjny: ZPiZP.26.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie warsztatów i zajęć tematycznych dla uczestników projektu „Cyfrowy Senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego w okresie marzec - grudzień 2020 r.
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 5, niżej wymienionych części:
Część 1 – „Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”;
Część 2 – „Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów komputerowych z zakresu korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, edycji tekstu, grafiki komputerowej i „Warszawa w Internecie” w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”;
Część 3 - „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”;
Część 4 – „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka francuskiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”;
Część 5 – „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
„Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów komputerowych w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”. Do obowiązków prowadzącego należeć będzie prowadzenie warsztatów komputerowych, dla 8 grup na poziomie podstawowym oraz 4 grup na poziomie średniozaawansowanym (łącznie 12 grup) dla seniorów, w budynku Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a, w łącznym maksymalnym wymiarze czasu 480 godzin dydaktycznych (po 40 godzin dydaktycznych na każdą z grup) w okresie marzec – grudzień 2020 roku (średnio 12 godzin dydaktycznych w tygodniu, po 4 godziny dydaktyczne na każdą z trzech grup, w każdym tygodniu odbywać się będą zajęcia dla 3 grup, w godzinach miedzy 08:30 a 18.00), w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów komputerowych z zakresu korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, edycji tekstu, grafiki komputerowej i „Warszawa w Internecie” w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
„Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów komputerowych z zakresu korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, edycji tekstu, grafiki komputerowej oraz „Warszawa w Internecie” w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”. Do obowiązków prowadzącego należeć będzie prowadzenie specjalistycznych warsztatów komputerowych dla seniorów w budynku Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a, w łącznym maksymalnym wymiarze czasu 156 godzin dydaktycznych.

Część nr: 3 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”. Do obowiązków lektora należeć będzie prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla seniorów, z wykorzystaniem kursów komputerowych, dla 2 grup na poziomie podstawowym oraz 2 grup na poziomie średniozaawansowanym (łącznie 4 grupy), w budynku Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a, w łącznym maksymalnym wymiarze czasu 104 godziny dydaktyczne (po 26 godzin dydaktycznych na każdą z grup) w okresie marzec – czerwiec 2020 (2 grupy), wrzesień – grudzień 2020 (2 grupy), średnio 4 godziny dydaktyczne w tygodniu, po 2 godziny dydaktyczne na każdą z grup na 2 poziomach zaawansowania, w godzinach miedzy 14.00, a 18.00, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Część nr: 4 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka francuskiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka francuskiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”. Do obowiązków lektora należeć będzie prowadzenie zajęć z języka francuskiego dla seniorów, z wykorzystaniem kursów komputerowych, dla 2 grup na poziomie podstawowym, w budynku Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a, w łącznym maksymalnym wymiarze czasu 52 godziny dydaktyczne (po 26 godzin dydaktycznych na każdą z grup) w okresie marzec – maj 2020 (1 grupa), wrzesień – grudzień 2020 (1 grupa), średnio 2 godziny dydaktyczne w tygodniu, w godzinach miedzy 14.00, a 18.00, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Część nr: 5 Nazwa: Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z budżetu obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego.
„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z języka niemieckiego w ramach realizacji projektu „Cyfrowy senior” z Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, realizowanego przez Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego”. Do obowiązków lektora należeć będzie prowadzenie zajęć z języka niemieckiego dla seniorów, z wykorzystaniem kursów komputerowych, dla 2 grup na poziomie podstawowym, w budynku Centrum przy ul. Świętojerskiej 12a, w łącznym maksymalnym wymiarze czasu 52 godziny dydaktyczne (po 26 godzin dydaktycznych na każdą z grup) w okresie marzec – czerwiec 2020 (1 grupa), wrzesień – grudzień 2020 (1 grupa), średnio 2 godziny dydaktyczne w tygodniu, w godzinach miedzy 14.00, a 18.00, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy informatyczne
kody CPV 80000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się