Zlecenie 7289821 - Prototyp Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego...

   
Analizuj Zamówienie 7289821 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-20
przedmiot zlecenia
Prototyp Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego Generatora Szumów

W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci wyło
nionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypu Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego Generatora Szumów

1. Głównymi funkcjonalnościami opracowanego rozwiązania są:
Ochrona przed podsłuchem
Rozwiązanie modułowe
Zastosowanie jednego lub kilku głośników w zależności od charakterystyki pomieszczeń chronionych
Sterowanie z poziomu aplikacji poprzez Bluetooth
Dbanie o poufność danych firmowych Cel zamówienia Celem zamówienia jest wykonanie usług przedstawionych w ramach niniejszego zapytania ofertowego, które realizowane będą w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności BRI Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przedmiot zamówienia W ramach realizacji projektu Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie usługi polegającej na opracowaniu prototypu Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego Generatora Szumów

1. Głównymi funkcjonalnościami opracowanego rozwiązania są:
Ochrona przed podsłuchem
Rozwiązanie modułowe
Zastosowanie jednego lub kilku głośników w zależności od charakterystyki pomieszczeń chronionych
Sterowanie z poziomu aplikacji poprzez Bluetooth
Dbanie o poufność danych firmowych

Poszczególne prace zamawiający określił w podziale na następujące etapy prac:

I. Wykonanie prac programistycznych w zakresie następujących elementów systemu:
1. Hardware - zaprojektowanie płytki PCB
2. Firmware - Komunikacja urządzenia z smartphonem
3. Firmware - Generacja fali
4. Hardware - Projektowanie urządzenia

II. Wdrożenie wersji Beta systemu
Budowa środowiska testów zamkniętych wraz z adaptacją systemu w prototypie Inteligentnego Modułowego Ultradźwiękowego Generatora Szumów

III. Jakościowe i ilościowe testy z użytkownikami.
Badanie użytkowników obejmujące zidentyfikowaną grupę fokusową oraz losową grupę użytkowników.

IV. Przygotowanie do wdrożenia
1. Implementacja poprawek i sugestii wynikających z przeprowadzonego badania na grupie użytkowników – klientów Generatora Szumów
2. Przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej.
branża Ekonomia, prawo i organizacja, Laboratoria
podbranża windykacja, usługi laboratoryjne
kody CPV 72244000, 73000000, 73111000, 79940000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się