Przetarg 10069325 - Projekt przebudowy ulicy Janusza Kusocińskiego w...

   
Analizuj Zamówienie 10069325 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-09
przedmiot ogłoszenia
Projekt przebudowy ulicy Janusza Kusocińskiego w Jastrzębiu-Zdroju polegająca na budowie drogi dla pieszych i drogi dla rowerów or
az peronu dla autobusów komunikacji miejskiej

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowego (zgodnie z przepisami Prawa budowlanego), wielobranżowego projektu budowlanego przebudowy ulicy Janusza Kusocińskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt dotyczy budowy drogi dla pieszych i drogi dla rowerów oraz peronu dla autobusów komunikacji miejskiej, na długości ok. 135 m, na działkach 355/41, 348/41, 344/41. W ramach projektu należy uwzględnić także przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów.Szczegółowy zakres zadania jest zawarty w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

BZP.271.146.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00497727/01 z dnia: 2023-11-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:00
Po zmianie:
2023-11-21 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-11-17 09:15
Po zmianie:
2023-11-21 09:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-16
Po zmianie:
2023-12-20
branża Projektowanie
podbranża projekt drogowy
kody CPV 71000000, 71248000, 79930000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10095226 2023-12-04
godz. 00:00
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNA PRACA W KATOWICACH Wykonanie wstępnego opracowana, w którym zostanie określona technologia budowy drogi pożarowej wraz z jej usytuowaniem na działce - dojazdem do budynku zlokalizowanego przy ul. Chrobrego 17 ...
10080610 2023-12-04
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W GRAJEWIE Przedmiotem zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie dokumentacji projektowej z dokonaniem niezbędnych uzgodnień uzyskaniem wymaganych decyzji oraz realizacja robót budowl...
10103330 2023-12-04
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZABIERZÓW Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Widokowej na odcinku od ul. Sosnowej do dz. nr 69/4 w m. Karniowice" 1.Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumenta...
10114831 2023-12-05
godz. 09:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE ZDP.NI.4100.34.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 3249P na odcinku Rychwał – Grochowy PRZEDMIOT POSTĘPOWAN...
10114783 2023-12-05
godz. 11:00
URZĄD MIASTA ZGORZELEC WZP.271.2.25.2023 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Chopina, ul. Moniuszki oraz ul. Szymanowskiego w Zgorzelcu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Opracowanie kompletnej dokumentacj...
10114960 2023-12-06
godz. 10:00
URZĄD MIASTA WADOWICE Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej mostu na potoku Kleczanka w miejscowości Barwałd Dolny”. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych polegających n...
10119892 2023-12-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA ALWERNIA Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 125/5, 124/3 w Porębie Żegoty wraz z odwodnieniem w ramach zadania inwestycyjnego Wykonani...
9975085 2023-12-15
godz. 10:50
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE „Budowa drogi S10 Szczecin – Piła; odcinek 5, węzeł „Cybowo” (z węzłem) – węzeł Łowicz Wałecki (bez węzła)” Numer referencyjny: GDDKiA O/Sz.D-3.2410.5.2023 Ograniczona liczba znaków w pkt II...
10079103 2023-12-20
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S8 Wrocław – Kłodzko, zadanie 6 od węzła Ząbkowice Śląskie Północ (bez węzła) do węzła Bardo (z węzłem) o długości ok. 13,96 km
10101948 2023-12-28
godz. 12:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie: Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Krapkowickiej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - opracowanie dokumentacji projektow...