Przetarg 9858656 - Projekt i budowa drogi S19 na odcinku: węzeł Białystok...

   
Analizuj Zamówienie 9858656 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-08-04
przedmiot ogłoszenia
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) – węzeł Dobrzyniewo (z węzłem) Numer referencyjny: O/BI.
D-3.2410.3.2023
Projekt i budowa drogi S19 na odcinku: węzeł Białystok Północ (bez węzła) – węzeł Dobrzyniewo (z węzłem)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S19 na odcinku od km 35095 wg (STEŚ) co odpowiada km 49604 wg istn. km obw. Wasilkowa, do km 44571 (skrzyżowanie z budowaną obecnie drogą krajową S19 na odc. Krynice (od istn. DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem) /docelowo od węzła Dobrzyniewo do Krynic stając się drogą ekspresową S16). Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S19 oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: białostockim, na terenie gmin Wasilków, Dobrzyniewo Duże. Nie dokonano podziału zamówienia na części z powodu: Przedmiot zamówienia obejmujący zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej nie może zostać podzielony na mniejsze części ze względu na jednolity charakter zamówienia (nierozdzielność) oraz charakter udzielanej przez Wykonawcę gwarancji oraz ze względów: technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Zakres kluczowych zadań wyodrębnionych do osobistego wykonania: nawierzchnia trasy głównej, łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem oraz wykonanie pozostałych warstw konstrukcji nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług. Całkowity szacunkowy rząd wielkości wartości zamówienia: powyżej 20.000.000 euro.
****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 170-534798 z dnia 2023-09-05:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 06/09/2023
Czas lokalny: 10:50
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 10:50
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 03/01/2024
Powinno być:
Data: 26/01/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/09/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 11:00

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2023/S 183-572931 z dnia 2023-09-22:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 10:50
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 10:50
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 26/01/2024
Powinno być:
Data: 05/02/2024
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/09/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, projekt drogowy
kody CPV 45221100, 45221120, 45231000, 45233120, 71240000, 71320000, 71330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10121364 2023-12-15
godz. 08:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH BIEŻĄCE UTRZYMANIE I NAPRAWY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, ODWODNIENIA, WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU NA OBIEKTACH INŻYNIERSKICH W CIĄGU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKI...
10120815 2023-12-15
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY Termomodernizacja budynków w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Maczka w Koronowie wraz z przebudową węzła cieplnego i remontem parkingów, dróg dojazdowych i chodników, które ze względu na róż...
10044841 2023-12-15
godz. 12:00
BIURO PROGRAMU NIEPODLEGŁA „BUDOWA POMNIKA „BITWA WARSZAWSKA 1920” Numer referencyjny: PN/2/2023 Przedmiotem zamówienia jest budowa Pomnika „Bitwa Warszawska 1920” wraz z fontanną, pomieszczeniami technicznymi w częśc...
10124834 2023-12-18
godz. 09:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W IŁAWIE „Przebudowa drogi powiatowej nr 1910N Susz – Kisielice w msc. Wądoły, gm. Susz”Szerokość 5,50 mb, długość 995,00 mbOdcinek drogi powiatowej nr 1910N przeznaczony do przebudowy znajduje się n...
10116488 2023-12-20
godz. 10:00
URZĄD GMINY GRABOWIEC 4.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 110273L w miejscowości Czechówka, od km 0+000 do 0+978.77”.4.2.Zakres robót o...
10113046 2024-01-03
godz. 12:00
WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Nowe Dymaczewo - Mosina
10021832 2024-01-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY KOZY Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach wraz z budową kanalizacji sanitarnej Część 1: Część 1 pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Błękitna w Kozach”Zakres prac do wykonania obejmuje m...
10104277 2024-01-15
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 1051F od skrzyżowania z drogą 1052F do m. Lelechów". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi pow...
10104810 2024-01-16
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWEJ SOLI „Remont drogi powiatowej nr 1051F Podbrzezie Dolne - Słocina". Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1051F r...
10118032 2024-02-09
godz. 12:00
URZĄD MIASTA DREZDENKO Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Transportowej w Drezdenku. 2. Zakres zamówienia obejmuje pełen zakres prac...