Przetarg 8316041 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S19...

   
Analizuj Zamówienie 8316041
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-08-06
przedmiot ogłoszenia
Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok–Lubartów, Kock(początek obw.)-Lubartów w. „Lubartów Płn.”, odc. 2 Kock(koniec obw. Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Płn. (bez w
ęzła) dł. ok. 15,824 km Numer referencyjny: O.LU.D-3.2410.2.2021.mc
Przedmiotem zamówienia jest projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ”, odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km.
Zamówienie polega na wykonaniu prac projektowych, wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowa dodatkowych jezdni, miejsc obsługi podróżnych, wykonanie pasów utwardzeń terenu na potrzeby utrzymania drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, istniejących rzek i rowów, urządzeń ochrony środowiska, ekranów akustycznych, ekranów przeciwolśnieniowych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, systemu zarządzania ruchem, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Powyżej 5 350 000 EUR.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 171-443997 z dnia 2021-09-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 07/01/2022
Powinno być:
Data: 07/02/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/09/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 11:30
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45110000, 45112000, 45200000, 45221000, 45221120, 45231000, 45233000, 45233120, 45233125, 45310000, 45340000, 71240000, 71320000, 71330000, 71350000, 71510000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się