Przetarg 8287976 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka...

   
Analizuj Zamówienie 8287976
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-07-23
przedmiot ogłoszenia
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,9
22 km [S61] DK 64 [GP] 6,963 km Numer referencyjny: O.BI.D-3.2410.1.2021
Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kolno” (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] DK 64 [GP] 6,963 km
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, optymalizacja i wykonanie robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej S61, drogi krajowej DK64, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowie dodatkowych jezdni, wykonaniu utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i NIEzwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi.
Zamówienie polega na zaprojektowaniu, optymalizacji i wykonaniu robót budowlanych w zakresie: drogi ekspresowej S61, drogi krajowej DK64, przebudowy dróg kolidujących z planowaną drogą ekspresową, budowie dodatkowych jezdni, wykonaniu utwardzenia terenu na potrzeby utrzymania, wzmocnienia podłoża gruntowego, obiektów inżynierskich, przepustów, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, systemu odwodnienia korpusu drogowego, sieci melioracyjnej, drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą, oświetlenia drogowego, ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, nasadzeń zieleni oraz przygotowaniu dokumentacji i uzyskaniu wymaganych decyzji, pozwalających na prawidłowe użytkowanie drogi. Powyżej 5 350 000 EUR.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2021/S 166-432674 z dnia 2021-08-27:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:50
Powinno być:
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 10:50
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 28/12/2021
Powinno być:
Data: 27/01/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/09/2021
Czas lokalny: 11:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, projekt drogowy
kody CPV 45221100, 45221120, 45231000, 45233120, 71240000, 71320000, 71330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się