Przetarg 8043536 - Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz...

   
Analizuj Zamówienie 8043536 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-03-26
przedmiot ogłoszenia
Projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystank
u osobowym Rzeszów Zachodni Numer referencyjny: 9090/IREZA3/05680/01594/21/P; IREZA3.292.3.2021.a
Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: projekt, dostawa i instalacja elementów CSDIP oraz SMW wraz z infrastrukturą techniczną na stacji Rzeszów Główny i przystanku osobowym Rzeszów Zachodni oraz obiektach powiązanych technologicznie w ramach realizacji projektu POIiŚ 5.1-19.3 „Poprawa Stanu Technicznego Infrastruktury Obsługi Podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap III Rzeszów Główny”.Całość Przedmiotu Zamówienia obejmuje:1) Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich dostaw i uruchomienia infrastruktury łącznie z wykonaniem wymaganych prac budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia;2) Wykonanie wszystkich prac w tym robót zgodnie z zakresem Zamówienia na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w ppkt 1), oraz wszystkich robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Umowy oraz wszelkich czynności wymaganych Prawem;3) Dostawę, instalację i uruchomienie elementów wykonawczych Centralnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (CSDIP) zgodnie z Ipi-6;4) Dostawę, instalację i uruchomienie urządzeń systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z Ipi-4 w wariancie z wyłączeniem podsystemu SPA;5) Dostawę, instalację i uruchomienie teletransmisyjnej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z Ie-122;6) Dostawę, instalację urządzeń w zakresie zasilania elektroenergetycznego systemów realizowanych w zadaniu.Zamówienie obejmuje niezbędne do jego realizacji prace adaptacyjno-budowlane w obrębie obiektów obsługi pasażerskiej w zakresie kanalizacji teletechnicznej, konstrukcji wsporczych, szaf dostępowych.Zamawiający zwraca szczególną uwagę, iż całość Przedmiotu Zamówienia powinna być wykonana zgodnie z TSI PRM oraz Standardami Technicznymi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Tomie III SWZ („OPZ”), dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.plk-sa.pl w lokalizacji dedykowanej dla niniejszego postępowania.
branża Energoelektryczna, Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona, Projektowanie, Telekomunikacja, Telefony
podbranża sieci zewnętrzne, urządzenia, materiały, urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe, oprogramowanie komputerowe, montaż sieci komputerowej, instalacje, projekt telekomunikacyjny, projekt energoelektryczny, projekt inny, projekt w branży komputery, projekt w branży ochrona, osprzęt radiotelekomunikacyjny telefoniczny, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne
kody CPV 32234000, 32235000, 32420000, 32421000, 32422000, 32423000, 32424000, 32562000, 32562300, 35120000, 38424000, 42961100, 45000000, 45232000, 45232332, 45233000, 45300000, 45310000, 45311000, 45311200, 45312200, 45314000, 45314300, 45314310, 45314320, 45315100, 45315300, 45315600, 45316000, 45317000, 48000000, 48421000, 48813000, 48813100, 48813200, 50300000, 71000000, 71220000, 71242000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się