Zlecenie 7289615 - Pracownik naukowy - Specjalista ds. technologii wierceń ...

   
Analizuj Zamówienie 7289615 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-20
przedmiot zlecenia
Pracownik naukowy - Specjalista ds. technologii wierceń

Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze niepełnego etatu (52h) pra
cownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalista ds. technologii wierceń. Cel zamówienia Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze niepełnego etatu (52h) pracownika naukowo-badawczego na stanowisku „Specjalista ds. technologii wierceń” w projekcie badawczo-rozwojowym, którego celem jest opracowanie i przetestowanie w warunkach laboratorium polowego demonstratora technologii, pozwalającego na efektywne, nisko kosztowe (w stosunku do istniejących rozwiązań) rozwiercenie złóż metanu zlokalizowanych w pokładach węgla kamiennego.
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, numer POIR.04.01.01-00-0010/18.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Przedmiot zamówienia Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze niepełnego etatu (52h) pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Specjalista ds. technologii wierceń:
1. Wymagania kwalifikacyjne:
- tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności Wiertnictwo i Geoinżynieria lub Wiertnictwo Naftowe,
- udział w projektach badawczych,
- umiejętności związane z projektowaniem otworów wiertniczych, mile widziane kursy dotyczące projektowania otworów wiertniczych,
- umiejętność programowania numerycznego,
- umiejętność rozwiązywania zagadnień związanych z przetwarzaniem i analizą danych,
- umiejętność wykonywania rysunków technicznych w środowisku CAD,
- znajomość j. angielskiego na poziomie zaawansowanym.
2. Zakres przewidzianych prac w projekcie:
- opracowanie technologii wiercenia małośrednicowych otworów kierunkowych,
- wykonanie obliczeń wytrzymałościowych,
- przygotowanie materiałów do artykułów w czasopismach branżowych i wystąpień na konferencjach, targach.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się