Przetarg 7641477 - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace...

   
Analizuj Zamówienie 7641477 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-08-13
2020-08-18
przedmiot ogłoszenia
Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołaman
ia
Numer referencyjny: OVFMP - 1B.2

Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót w ramach Kontraktu 1B.2 pn. „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I- Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania.” ( realizowanego z podziałem na 3 Części- Zadania 1B.2/1, 1B.2/2 oraz 1B.2/3).
Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry:
• Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice
• Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein
• Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą
• Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5
Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry:
• Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica
Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry:
• Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny.
Czas na ukończenie: 730 dni.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania
adanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice • Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein • Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą • Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica

Część nr: 3 Nazwa: 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3”
Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540196564-N-2020 z dnia: 2020-10-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-12, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-09, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2021-01-11
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2021-02-07UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540214100-N-2020 z dnia: 2020-10-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data:2020-11-09, godzina :10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data:2020-11-30, godzina:10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: 2021-02-02
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: 2021-02-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540232263-N-2020 z dnia: 2020-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 30.11.2020
Godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020
Godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: 28.02.2021r.

W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: 21.03.2021r.


II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Informację dodatkowe:
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii Zamawiający podjął decyzję o upublicznieniu otwarcia ofert jedynie poprzez transmisję on-line. Wszyscy, którzy zdecydują się uczestniczyć w otwarciu ofert są proszeni o kontakt z JRP pod adresem projekt.BS@wody.gov.plUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540547777-N-2020 z dnia: 2020-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
w dniach: 730
W ogłoszeniu powinno być:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
w dniach: 830


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 21.12.2020, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01.02.2021, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 21.03.2021r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 02.05.2021r.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆI
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 730

W ogłoszeniu powinno być:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 830


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆII
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zadanie Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 730
W ogłoszeniu powinno być:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zadanie Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania
Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 830


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: CZĘŚĆIII
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3”
Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 730
W ogłoszeniu powinno być:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3”
Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 830

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540408901-N-2021 z dnia: 2021-01-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 01.02.2021r. godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: Data: 22.02.2021r. godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 02 maja 2021r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 23 maja 2021r.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540417814-N-2021 z dnia: 2021-02-19
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22.02.2021r., godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania wniosków lub ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15.03.2021r., godzina 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: 23 maja 2021r.
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: 13 czerwca 2021r.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540421446-N-2021 z dnia: 2021-03-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15.03.2021r, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 29.03.2021r, godzina: 10:00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą do: 13.06.2021r
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą do: 27.06.2021r


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest:
Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót w ramach Kontraktu 1B.2 pn. „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I- Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania.” ( realizowanego z podziałem na 3 Części- Zadania 1B.2/1, 1B.2/2 oraz 1B.2/3). Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice • Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein • Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą • Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5 Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny. Czas na ukończenie: 730 dni.
W ogłoszeniu powinno być:
Rzeczpospolita Polska otrzymała pożyczkę z Banku Światowego na sfinansowanie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły i zamierza przeznaczyć część środków z tej pożyczki na płatności związane z kontraktem Kontrakt 1B.2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Planowane jest również uzyskanie dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Robót w ramach Kontraktu 1B.2 pn. „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I- Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania.” ( realizowanego z podziałem na 3 Części- Zadania 1B.2/1, 1B.2/2 oraz 1B.2/3). Zadanie 1B.2/1„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 1” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice • Odcinek 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein • Odcinek 3: km 613,5 - 614,7 – rejon m. Kostrzyn nad Odrą • Odcinek 6b: km 613,1 – 613,5 Zadanie 1B.2/2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 2” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 4: km 645,5-654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica Zadanie 1B.2/3„Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3” obejmuje przebudowę, rozbudowę oraz budowę nowych budowli regulacyjnych na wybranych odcinkach rzeki Odry: • Odcinek 5: km 654,0 – 663,0 – rejon m. Stara Rudnica – Osinów Dolny. Czas na ukończenie: 830 dni.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45233120, 45240000, 45246400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się