Przetarg 7379609 - Prace konserwacyjne w budynkach nr 46 i 1 w kompleksie...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7379609 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-10
przedmiot ogłoszenia
Prace konserwacyjne w budynkach nr 46 i 1 w kompleksie wojskowym m. Słupsk.
Numer referencyjny: 17/INFR/6WOG/2020

Przedmiotem
zamówienia są prace konserwacyjne w budynkach nr 46 i 1 w kompleksie wojskowym m. Słupsk.Postępowanie składa się z dwóch zadań, Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub na dwa zadania.
Zad. I: Prace konserwacyjne w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym
m. Słupsk – malowanie elewacji, dostosowanie okna podawczego do obowiązujących przepisów.
Zad. II: Prace konserwacyjne w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym
m. Słupsk – naprawa posadzek w pomieszczeniach, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, częściowa wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rozdzielni elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie wewnętrzne, naprawa licowania ścian płytkami glazurowymi.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zamieszczone w osobnych plikach dla każdego zadania, które stanowią załącznik do SIWZ:
- załącznik nr 5 -przedmiar robót, specyfikacja techniczna, szkic dla zad. 1;
- załącznik nr 6 - przedmiar robót, specyfikacja techniczna dla zad. 2;

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania Zamawiającego określone w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kosztorysy ofertowe uproszczone zawierające zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi i wartością należy sporządzić na podstawie przedmiarów robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego zadania osobno.
Wynagrodzenie za wykonanie prac jest wynagrodzeniem:
Zad. I: kosztorysowym,
Zad. II: kosztorysowym.


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Prace konserwacyjne w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym m. Słupsk – malowanie elewacji, dostosowanie okna podawczego do obowiązujących przepisów.
Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym m. Słupsk – malowanie elewacji, dostosowanie okna podawczego do obowiązujących przepisów. Zakres prac obejmuje: - montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych - oczyszczenie starego podłoża elewacji - zabezpieczenie okien i cokołów ceglanych przed zabrudzeniem - zagruntowanie powierzchni przed malowaniem - malowanie elewacji odpowiednimi farbami - oczyszczenie i odtworzenie zniszczonej powierzchni trawników - wymiana okna podawczego w pomieszczeniu dyżurnego na parterze, na okno spełniające obowiązujące przepisy (szyba BR4S, rama FB4, odporne na ostrzał z broni palnej, z szybą wenecką).

Część nr: 2 Nazwa: Prace konserwacyjne w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Słupsk – naprawa posadzek w pomieszczeniach, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, częściowa wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rozdzielni elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie wewnętrzne, naprawa licowania ścian płytkami glazurowymi.
Przedmiotem zamówienia są prace konserwacyjne w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym m. Słupsk – naprawa posadzek w pomieszczeniach, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, częściowa wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rozdzielni elektrycznej, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie wewnętrzne, naprawa licowania ścian płytkami glazurowymi. Zakres prac obejmuje: - montaż nowych drzwi wejściowych do budynku – 1 kpl - drzwi drewnianych wejściowych pełne, dwudzielne o szerokości w świetle ościeżnicy 150 cm. - montaż nowych drzwi wewnętrznych w budynku – 5 kpl - drzwi płycinowe typu łazienkowego, o szerokości w świetle ościeżnicy 90 cm - wymalowanie ścian i sufitów pomieszczeń nr 64, 65, 75 i 88 - częściowy demontaż i ponowny montaż nowego osprzętu elektrycznego - wymiana rozdzielnicy elektrycznej - wymiana i montaż nowych urządzeń sanitarnych w pom. nr 71 (wc kompakt, umywalka z baterią), w pom. nr 65 (bateria natryskowa, wpust posadzkowy, umywalka z baterią), w pom. nr 64 (umywalka z baterią) - wstawienie nowego podgrzewacza pojemnościowego wody z podłączeniem wody i zasilania elektrycznego – w pom. nr 87 - wymiana okna zewn. w pom. nr 88 na nowe z pcv - demontaż istn. okna - naświetla z zamurowaniem otworu. UWAGA ! Zakres robót elektrycznych jest objęty osobną specyfikacją szczegółową.
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Elewacje, termomodernizacje
podbranża malowanie, remont, wykończenie, elewacje
kody CPV 45450000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się