Zlecenie 8370708 - PRACE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW NA TERENIE TAURON...

   
Zamówienie 8370708 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-09-02
przedmiot zlecenia
PRACE DODATKOWE DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW NA TERENIE TAURON WYTWARZANIA SA ODDZIAŁ ELEKTROWNI ŁAGISZA W BĘDZINIE
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8343804 2021-09-28
godz. 11:15
WOJEWÓDZKI PARK KULTURY I WYPOCZYNKU IM. GEN. J. ZIĘTKA W CHORZOWIE „Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim” Numer referencyjny: 20/PN/RB/2021/MF Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą „Modernizacja ogrodu bylinowego w Parku Śląskim”. Zamówien...
8408416 2021-09-29
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ WGK-I.271.1.65.2021 Zabiegi ochronne na pomnikach przyrody, oznakowanie pomników przyrody, zabiegi na terenie użytku ekologicznego „Zielona Ostoja”. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zabiegi ochron...
8397991 2021-10-01
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH W SZCZECINIE Zagospodarowanie terenu na działce nr 2/35 z obrębu 1025 przy ul. Monte Cassino, ul. Mazurskiej, ul. Wielkopolskiej, ul. Jana Pawła II w Szczecinie 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodar...
8414661 2021-10-01
godz. 10:00
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W PYRZYCACH Sprzedaż drewna z wycinką drzew rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach po cenie ustalonej w drodze licytacji. Oferent zobowi...
8373949 2021-10-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY SZCZECIN Wykonanie infrastruktury Przystanku Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą), przebudowa i budowa ulicy Stołczyńskiej wraz z infrastrukturą techniczną . Numer referencyjny: SIM/ZP/P/11/2021 Prz...
8413456 2021-10-07
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWIN Zagospodarowanie Placu Tysiąclecia w Czerwinie Część 1: • wyburzenie postumentów z siedziskami oraz rabat podniesionych, poza rabatą wzdłuż ulicy Mazowieckiej; • likwidacja niektórych nasad...
8422534 2021-10-11
godz. 13:00
SIERADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SIERADZU Wykonanie nw. prac związanych z zagospodarowaniem terenów: 1. urządzenie i pielęgnacja terenów zielonych w obrębie budynków wielorodzinnych
8417217 2021-10-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY ŁOMIANKI Zagospodarowanie pasa zieleni w pasie drogowym ulicy Zachodniej na działce 1/3 – etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej”– zad. 2018/15. 1. Przedmi...
8423196 2021-10-13
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH W GLIWICACH Budowa skweru rekreacyjno-sportowego w Gliwicach na działce nr 954 Ostropa Północ Zamówienie obejmuje:Roboty budowlane związane z montażem małej architektury oraz wykonaniem nawierzchni w r...
8412441 2021-10-18
godz. 10:00
URZĄD DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY Utrzymanie i pielęgnacja zieleni osiedlowej na terenie zewnętrznym zasobów mieszkaniowych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Numer referencyjny: UD-I-WZP.271.37.2021.APO Przedmiotem zamówienia...