Przetarg 8538505 - Prace czyszczeniowe na obiektach, zbiornikach i rurociągach...

   
Analizuj Zamówienie 8538505 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-18
przedmiot ogłoszenia
Prace czyszczeniowe na obiektach, zbiornikach i rurociągach technologicznych SUW w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektr
ownia Jaworzno w roku 2022
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża sieci zewnętrzne, uzdatnianie wody
forma przetarg ograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne , uzdatnianie wody

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8524805 2021-11-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY DMOSIN Przebudowa wodociągu gminnego wraz z przebudową drogi lokalnej z chodnikiem w miejscowości Osiny 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem są prace związane z budową i prz...
8535951 2021-12-02
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BYDGOSZCZ Przebudowa zewnętrznej instalacji sanitarnej i deszczowej oraz remont nawierzchni utwardzonych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Bydgoszczy ...
8536959 2021-12-02
godz. 12:00
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
8536375 2021-12-03
godz. 09:25
URZĄD MIASTA I GMINY STĘSZEW Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko – Etap 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rybojedzko – Etap I. Zakres prac zgodnie z ...
8560928 2021-12-03
godz. 12:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Czyszczenie kanałów technologicznych związanych z technologią ścieków na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z podziałem na zadania
8523060 2021-12-06
godz. 00:00
EKO-MYŚL SP. Z O.O. Wykonanie części prac instalacyjnych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz...
8541825 2021-12-06
godz. 10:00
ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA „Rozbudowa ujęcia wody w m. Kłobuczyno, gm. Kościerzyna.” 1. Zamówieniem objęte są roboty budowlane dotyczące budowy:Przebudowa i rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z urządzenia...
8556180 2021-12-10
godz. 10:00
URZĄD GMINY MIĘDZYRZECZ Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim” na rzecz Gminy Przytoczna. 1. Przedmiotem zamówienia ...
8527038 2021-12-10
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU "Budowa chodników, ścieżek pieszo- rowerowych i zatok autobusowych na DK20,21,91 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Gdańsku" z podziałem na 6 części. Część 1: Część nr 1 obejmuje budow...
8549968 2021-12-14
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY RZEPIN Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rzepin - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Kowalowie. I. Zakres prac objęty realizacją Etapu I dot. m. in.:1) rozpo...