Zlecenie 8924278 - Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych...

   
Zamówienie 8924278 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-23
przedmiot zlecenia
Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych struktur grzewczych technologią druku sitowego.

Przedmiotem zamówieni
a jest zakup w formie leasingu prasy termotransferowej ( 1 szt.) Prasa termo transferowa będzie niezbędna do materiałów transferowych, termo utrwalenia oraz sublimacji na podłożach (tkaninach). Może być wykorzystywana do izolacji struktur. Minimalne parametry techniczne: - temperatura pracy od 25 C° - regulowany czas docisku, - pole robocze min 800 mm x 1200 mm - wielostrefowa kontrola temperatury pracy min. 4 - pole robocze wykonane z odlewu 3. Zamawiający przewiduje zakup przedmiotu zamówienia za pośrednictwem firmy leasingowej, która będzie bezpośrednim płatnikiem dla Wykonawcy – zgodnie z warunkami określonymi przez płatnika. 4. Wyłoniony Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia dostawę, wniesienie, ubezpieczenie na czas transportu, pomoc przy uruchomieniu (Zamawiający dopuszcza formę zdalną), i innych czynności niezbędnych do uruchomienia Przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy będą działali pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego. 5. Oddanie Przedmiotu zamówienia do eksploatacji dokona Wykonawca w miejscu realizacji zamówienia. 6. Koszty transportu i ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia od wszelkich ryzyk utraty i uszkodzenia w trakcie dostawy do siedziby Zamawiającego (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem) obciążają Wykonawcę; 7. Wykonawca w trakcie odbioru Przedmiotu zamówienia dokona instruktażu obsługi Przedmiotu zamówienia dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej, prawidłowego wykorzystania i utrzymania Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza formę zdalną instruktażu. 8. Minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. 9. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie będzie stanowił przedmiotu zabezpieczenia. 10. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. 11. Miejscem dostarczenia przedmiotu zamówienia: Raczki Elbląskie 36, 82-300 Elbląg. 12. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań. 13. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 14. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. 15. Przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE lub równoważne. 16. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim: a. instrukcja obsługi, konserwacji (dokumentacja DTR) w języku polskim (2 egzemplarze w formie pisemnej) b. dokument gwarancyjny w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej), c. wszelkie wymagane certyfikaty, świadectwa homologacji i atesty w języku polskim (1 egzemplarz w formie pisemnej) - jeżeli wymagane.
branża Finanse - leasing, Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 42900000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: maszyny i sprzęty inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8963599 2022-07-13
godz. 09:00
4 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4229 DOSTAWA WYROBÓW DO USZCZELNIANIA MECHANICZNEGO I CHEMICZNEGO (Nr sprawy: TECH/140/ES/2022) Numer referencyjny: TECH/140/ES/2022 Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WYROBÓW DO USZCZELNIAN...
9014188 2022-07-14
godz. 09:00
TAURON WYTWARZANIE S.A. Remont pompy wody zasilającej 15Z33X8V2 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie
9014196 2022-07-14
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO Zakup ciągnika wraz z osprzętem Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika (1szt.) wraz z następującym osprzętem: - pług do odśnieżania, - ładowacz czołowy z...
8995062 2022-07-15
godz. 15:00
PKP CARGO S.A. RFP - na zabudowę stelaży do przewozu długich szyn na wagonach serii Res własności PKP CARGO S.A. Zabudowa stelaży do przewozu długich szyn na wagonach serii Res.: 1 szt.;
8969176 2022-07-15
godz. 23:59
ATMAT SP. Z O.O. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstruowania wielofunkcyjnych urządzeń do szybkiego prototypowania i produkcji niskoseryjnej w sposób zautomatyzowany i bezobsługowy Elementy biom...
8981026 2022-07-18
godz. 23:59
KAMET SP. Z O.O. Wdrożenie nowej technologii produkcji zabezpieczeń mienia w oparciu o nanokomponenty wypełniające Przedmiotem postępowania jest dostawa wycinarki laserowej typu Fiber z automatycznym s...
9017999 2022-07-19
godz. 10:00
KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Chartowej w Kozienicach wraz z dostawą i montażem prasy hydraulicznej do belowania odpad...
8932009 2022-07-22
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę demontaż i montaż turbosprężarki. Po demontażu turbinę oddaje we własnym zakresie na czyszczenie zmiennej geometrii na jeden dzień , następnie przywożę turbinę i oddaje do...
9017212 2022-07-29
godz. 13:00
CIECH S.A. Dostawa i montaż pomp wody wysokociśnieniowej w ZP Inowrocław
9015162 2022-08-02
godz. 09:30
KOLEJE MAZOWIECKIE-KM SP. Z O.O. Naprawy w poziomie utrzymania P4 spalinowych autobusów szynowych serii VT627 II Numer referencyjny: MWZ5.27.72.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw w poziomie utrzymania P4...