Zlecenie 7697285 - Prace badawczo-rozwojowe dot. technologii rekultywacji...

   
Zamówienie 7697285 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-16
przedmiot zlecenia
Prace badawczo-rozwojowe dot. technologii rekultywacji akwenów wodnych przy zastosowaniu hydrożelowych kompozytów

Zakup usł
ug badań przemysłowych dotyczących efektywności sorpcyjnej biokompozytu. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Zadanie 1: Przygotowanie dwóch rodzajów kalcytu (substancji aktywnej) immobilizowanych w układach Alg_Fe. Czas trwania zadania: 3 miesiące/1-3 miesiąc realizacji Zamówienia. Zadanie 2: Badanie pojemności sorpcyjnej trzech sferycznych kapsuł biokompozytu Kal_Alg_Fe o najlepszych właściwościach mechanicznych i sorpcyjnych. Czas trwania zadania: 6 miesięcy/4-9 miesiąc realizacji Zamówienia. Zadanie 3: a) Badanie laboratoryjne wiązania jonów fosforanowych na kapsułach biokompozytu w formie swobodnych kapsuł oraz kapsuł upakowanych (różny stopień upakowania) i stopnia uwalniania jonów żelaza i jonów wapnia w środowisku wodnym. b) Sorpcja fosforanów przez biokompozyt Kal_Alg_Fe w systemie przyspieszonej mineralizacji materii organicznej stymulowanej obecnością mikroorganizmów. Czas trwania zadania: 6 miesięcy/10-15 miesiąc realizacji Zamówienia. Szczegółowy opis badań stanowiących przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73110000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się