Przetarg 7741925 - POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O...

   
Analizuj Zamówienie 7741925 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-08
przedmiot ogłoszenia
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODS
TAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ MIĘSA CZERWONEGO, WĘDLINY Z MIĘSA CZERWONEGO, TŁUSZCZÓW ZWIERZĘCYCH, SPRAWA NR 61/PN/2020.
Numer referencyjny: Sprawa 61-PN-2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszcze zwierzęce, sukcesywnie z częstotliwością trzy razy w tygodniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15100000, 15113000, 15114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się