Przetarg 7737184 - POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O...

   
Analizuj Zamówienie 7737184 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-06
przedmiot ogłoszenia
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODS
TAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA JEDNORAZOWĄ DOSTAWĘ SPRZĘTU DO MOCOWANIA – ODCIĄGÓW I WIĄZAŃ PASOWYCH, SPRAWA NR 67/PN/2020.
Numer referencyjny: Sprawa nr 67-PN-2020

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa sprzętu do mocowania – odciągów i wiązań pasowych do magazynu Zamawiającego do magazynu INŻ.-SAP ul. Składowa 10 66-016 Czerwieńsk.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200013-N-2020 z dnia: 2020-10-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-19, godzina: 12:00
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny i sprzęty inne
kody CPV 43611700
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się