Przetarg 7559723 - POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O...

   
Analizuj Zamówienie 7559723 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-29
przedmiot ogłoszenia
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODS
TAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA ROBOTY KONSERWACYJNO NAPRAWCZE POLEGAJĄCE NA PRZEŁOŻENIU POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI W BUDYNKU KOSZAROWYM NR 8 W SULECHOWIE, SPRAWA NR 31P/PN/2020.
Numer referencyjny: SPRAWA NR 31P/PN/2020

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno naprawcze polegające na przełożeniu pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi w budynku koszarowym nr 8 w Sulechowie.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :
1. przełożenie połaci dachowej z dachówki karpiówki,
2. przełożenie gąsiorów kalenicowych,
3. naprawa folii paroprzepuszczalnej od strony strychu,
4. wymiana częściowa łacenia z desek impregnowanych,
5. sprawdzenie szczelności obróbek blacharskich i częściowa naprawa,
6. ocieplenie od spodu pokrycia, miedzy krokwiami wełną mineralną gr. 15 cm, niepalną,
7. demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej ( montaż zwodów poziomych na dachu),
8. demontaż i ponowny montaż barierek śniegowych,
9. podłączenie wywiewek kanalizacyjnych,
10. montaż ławek kominiarskich i stopni,
11. pomiary instalacji odgromowej,
12. prowizoryczne zabezpieczenie odkrytych części dachu przed czynnikami atmosferycznymi,
13. transport i utylizacja odpadów z rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Specyfikacja Techniczna – załącznik nr 12
Przedmiar - załącznik nr 13
branża Dekarstwo
podbranża pokrycia dachowe
kody CPV 45000000, 45261100, 45261410, 45312310
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się