Przetarg 7320021 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7320021 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Pracownik ds. finansowo księgowy
ch z elementami kadr i płac
Numer referencyjny: ZP.2711.3.2020

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia modułowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników z obszaru Rachunkowość, księgowość, bankowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna, pod nazwą Pracownik do spraw finansowo księgowych z elementami kadr i płac, w formie kursu dla 16 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 1 osobę. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 7 do SIWZ).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się