Przetarg 7319689 - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7319689 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-06
przedmiot ogłoszenia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu pn. Młody przedsiębiorca z modułem
kultury organizacyjnej w obszarze usług/handlu
Numer referencyjny: ZP.2711.2.2020

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia modułowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników z obszaru Zarządzanie i administrowanie, pod nazwą Młody przedsiębiorca z modułem kultury organizacyjnej w obszarze usług/handlu, w formie kursu dla 60 osób bezrobotnych (uprawnionych) zarejestrowanych w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego.
Ilość osób skierowanych na szkolenie jest zamierzeniem Zamawiającego i ostatecznie może ulec zmniejszeniu maksymalnie o 2 osoby. W takim przypadku maksymalny całkowity koszt szkolenia określony we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wyliczony zostanie proporcjonalnie na podstawie kosztu osobogodziny szkolenia wskazanej przez Wykonawcę w punkcie „8” preliminarza kosztów szkolenia (załącznik nr 6 do SIWZ).
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 80500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się