Przetarg 8959060 - Postępowanie nr 40/22 o udzielenie zamówienia publicznego...

   
Analizuj Zamówienie 8959060 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-07
przedmiot ogłoszenia
Postępowanie nr 40/22 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na przeglądy aparatury medycznej

Część 1:
Przeglądy aparatury medycznej

Część 2: przeglądy aparatury medycznej

Część 3: przeglądy aparatury medycznej

Część 4: przeglądy aparatury medycznej

Część 5: przeglądy aparatury medycznej

Część 6: przeglądy aparatury medycznej

Część 7: przeglądy aparatury medycznej

Część 8: przeglądy aparatury medycznej

Część 9: przeglądy aparatury medycznej

Część 10: przeglądy aparatury medycznej

Część 11: przeglądy aparatury medycznej

Część 12: przeglądy aparatury medycznej

Część 13: przeglądy aparatury medycznej

Część 14: przeglądy aparatury medycznej

Część 15: przeglądy aparatury medycznej

Część 16: przeglądy aparatury medycznej

Część 17: przeglądy aparatury medycznej

Część 18: przeglądy aparatury medycznej

Część 19: przeglądy aparatury medycznej

Część 20: przeglądy aparatury medycznej

Część 21: przeglądy aparatury medycznej

Część 22: przeglądy aparatury medycznej

Część 23: przeglądy aparatury medycznej

Część 24: przeglądy aparatury medycznej

Część 25: przeglądy aparatury medycznej

Część 26: przeglądy aparatury medycznej

Część 27: przeglądy aparatury medycznej

Część 28: przeglądy aparatury medycznej

Część 29: przeglądy aparatury medycznej

Część 30: przeglądy aparatury medycznej

Część 31: przeglądy aparatury medycznej

Część 32: przeglądy aparatury medycznej

Część 33: przeglądy aparatury medycznej

Część 34: przeglądy aparatury medycznej

Część 35: przeglądy aparatury medycznej

40/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00211582/01 z dnia: 2022-06-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 i Dz.U. z 2021 r., poz. 1162), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie usług serwisowych, przeglądów urządzeń i sprzętu, wykonywanie kalibracji urządzeń i sprzętu, wykonywanie ostrzenia i regeneracji narzędzi.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5a-5b do SWZ.
Po zmianie:
DOTYCZY ZADANIA NR 34 - Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 i Dz.U. z 2021 r., poz. 1162), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie usług serwisowych, przeglądów urządzeń i sprzętu, wykonywanie kalibracji urządzeń i sprzętu, wykonywanie ostrzenia i regeneracji narzędzi.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5a-5b do SWZ.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00214338/01 z dnia: 2022-06-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-21 08:30
Po zmianie:
2022-06-23 08:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-21 09:00
Po zmianie:
2022-06-23 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-20
Po zmianie:
2022-07-22
branża Medyczna
podbranża serwis, naprawa
kody CPV 50421000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: serwis, naprawa

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8967063 2022-07-07
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. MIKOŁAJA PIROGOWA W ŁODZI ZP/21/2022 Świadczenie usługi serwisowej (przeglądy, naprawy) urządzeń medycznych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi z podziałem na 6 pakietów Cz...
9012462 2022-07-07
godz. 09:00
KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE Naprawa defibrylatora Efficia DFM produkcji Philips.
8988853 2022-07-08
godz. 09:00
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH Wykonywanie obsługi serwisowej urządzeń medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Część 1: Pakiet nr 1 – przeglądy techniczne wraz z konserwacją pomp, wymieni...
8980423 2022-07-08
godz. 10:00
NARODOWY INSTYTUT KARDIOLOGII IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA STEFANA KARD. WYSZYŃSKIEGO Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie systemu kardioangiografu Allura Xper FD20 firmy Philips z wyposażeniem ZP.043.2022 **************************** UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA Spro...
8970073 2022-07-12
godz. 08:00
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W NOWYM SĄCZU Świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych związanych z konserwacją, przeglądami, naprawami sprzętu i aparatury medycznej znajdujących się w Zakładzie Radioterapii Numer referenc...
9013968 2022-07-12
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Świadczenie usługi przeglądów i konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej, TP-168/22/KK Część 1: Świadczenie usługi pogwarancyjnych przeglądów i konserwacji systemu do ste...
8940178 2022-07-12
godz. 09:00
GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA IM. JANA PAWŁA II SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 6 Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: ZP/9/22 Przedmiot zamówienia: Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej”. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 85...
8989213 2022-07-12
godz. 10:00
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE SPL/28/PN/2022 - Przeglądy sprzętu oraz konserwacja systemu AGFA NV oraz AGFA IMPAX, w podziale na dwie części Część 1: Część 1 – przegląd sprzętu i konserwacja systemu AGFA I...
9006446 2022-07-18
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę naprawę drukarek OKI, Warszawa W drukarce OKI mc573 pojawił się błąd nr 980. Czy byłaby możliwość do czwartku naprawienia tej drukarki, ponieważ we czwartek wyprowadzam się...
9009033 2022-07-25
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU " Przeglądy aparatury medycznej w roku 2022/2023 oraz obsługa serwisowa apratury medycznej firmy Drager na 2 lata." Numer referencyjny: 32/PNE/SW/2022 Przedmiotem zamówienia jest " Przegl...