Przetarg 7221732 - Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek...

   
Analizuj Zamówienie 7221732 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-10
przedmiot ogłoszenia
Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Numer referencyjny: CZ-I.271.107.326.2019

Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów przy moście Narutowicza z infrastrukturą dojazdowąZadanie realizowane na podstawie decyzji nr 1070/2018 z dnia 15.11.2018 r., znak: AR.6740.54.68.2018.BP54 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.Zakres obejmuje:— budowę kładki rowerowej o schemacie statycznym: ustrój ciągły trzyprzęsłowy oraz swobodnie podparty (rozpiętość teoretyczna przęsła: 1822,7530,0323,4310,20 m; długość całkowita pomostu: 105,85 m; całkowita szerokość pomostu: 3,61 m);— budowę zjazdu do komory ciepłociągu,— budowę dojazdów do obiektu mostowego,— przebudowę odcinków chodnika dla pieszych,— budowę odwodnienia kładki i przyłączenia do kanalizacji deszczowej,— budowę oświetlenia kładki poprzez adaptację istniejących latarni oświetleniowych zlokalizowanych wzdłuż ul. Naruszewicza i na moście Narutowicza,— wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,— zabezpieczenie sieci teletechnicznych i regulacja studzienek teletechnicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,2. dokumentacja techniczna,3. przedmiary robót,4. wzór umowy wraz z załącznikami.Stanowiące załączniki do specyfikacji – dostępne w oddzielnych plikach.
Budowa wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów na moście Karpackim z infrastrukturą dojazdowąZadanie realizowane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1071/2018 z dnia 15.11.2018 r., znak: AR.6740.55.78.2018.IB55 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz decyzji Wojewody Podkarpackiego nr 46/18 z dnia 26.11.2018r., znak: I-V.7840.1.54.2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.Zakres obejmuje:— budowę kładki rowerowej o schemacie statycznym: ustrój pięcioprzęsłowy swobodnie podparty (rozpiętość teoretyczna przęseł: 23,55 m23,67 m23,67 m23,55 m3,73 m; długość całkowita pomostu: 104,94 m; całkowita szerokość pomostu: 2,91 m),— przebudowę istniejących ścieżek rowerowych i chodników dla pieszych w zakresie pasa drogowego od km 595856,70 do km 595915,60 oraz od km 596067,30 do km 596244,0 drogi krajowej nr 94,— budowę oświetlenia kładki i dojazdu do kładki od strony ul. Hetmańskiej poprzez wymianę latarni zlokalizowanych wzdłuż al. Powstańców Warszawy i adaptację istniejących latarni oświetleniowych na moście Karpackim,— przebudowę linii oświetlenia ulicznego wzdłuż dojazdu do kładki od str. ul. Hetmańskiej na odcinku 55 m oraz wzdłuż dojazdu od str. ul. Podwisłocze na odcinkach łącznej długości 2,5 m,— demontaż istniejących słupów oświetlenia (6 szt.) wzdłuż dojazdu do kładki od str. ul. Podwisłocze wraz z demontażem odcinków linii kablowych przy tych słupach w granicy pasa drogowego,— zabezpieczenie sieci elektrycznych za pomocą rur osłonowych,— przebudowę studzienek oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1 .Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,2. dokumentacja techniczna,3. przedmiary robót,4. wzór umowy wraz z załącznikami.Stanowiące załączniki do specyfikacji – dostępne w oddzielnych plikach.
Budowa kładki rowerowej przy moście Lwowskim wraz z infrastrukturą dojazdowąZadanie realizowane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa nr 1069/2018 z dnia 15.11.2018 r., znak: AR.6740.54.67.2018.BP54 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.Zakres obejmuje:— budowę kładki rowerowej o schemacie statycznym: ustrój ciągły trzyprzęsłowy (rozpiętość teoretyczna przęsła: 22,57 m40,1 m22,57 m; długość całkowita pomostu: 86,06 m; całkowita szerokość pomostu: 3,03 m),— budowę dojazdów do kładki,— budowę odwodnienia kładki i przyłączenia do kanalizacji deszczowej,— budowę oświetlenia kładki pod pochwytem barierek kładki,— przebudowę sieci gazowej,— przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznej,— przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,2. dokumentacja techniczna,3. przedmiary robót,4. wzór umowy wraz z załącznikami.Stanowiące załączniki do specyfikacji – dostępne w oddzielnych plikach.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty
kody CPV 45100000, 45221100, 45231400, 45233000, 45233252, 45233280
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się