Przetarg 10630091 - Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Moszczenica...

   
Analizuj Zamówienie 10630091 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2024-06-18
przedmiot ogłoszenia
Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Moszczenica poprzez wymianę opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych

Część 1: Czę
ść 1 zamówienia obejmuje wymianę 281 sztuk opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy na nowe oprawy LED wykonane w drugiej klasie ochrony przeciwporażeniowej, wyposażone w gniazda ZHAGA z certyfikowanym złączem ZD4i oraz automatyczną redukcję mocy wraz z wymianą 259 sztuk wysięgników oraz wykonanie inteligentnego systemu zdalnego sterowania oświetleniem, składającego się z kontrolerów, systemu sterowania oraz dedykowanych sterowników. Oferowane oprawy mają znajdować się w podstawowej ofercie producenta, nie dopuszcza się rozwiązań indywidualnych, opraw przerabianych lub konstruowanych dla tego przedmiotowego zamówienia. Oprawy mają umożliwiać pełny serwis w przyszłości i są dostępne w ogólnym obiegu handlowym, w stałej ofercie producenta. Oprawy mają mieć możliwość dostarczenia ich poszczególnych elementów osobno, w razie potrzeb serwisowych. Elementy, które mają być dostępne jako części: korpus oprawy, szyba hartowana osłaniająca źródła światła, uchwyt montażowy, układ zasilania, układ ochronyprzed przepięciami, układ zasilania, układ optyczny, źródła światła LED. Wykonawca musi zagwarantować dostępność wskazanych elementów jako osobnych na okres min. 15 lat.

Część 2: Przedmiotem części 2 zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wymianą opraw oświetleniowych nieenergooszczędnych, obejmujących część 1 zamówienia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotamibudowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

OA.271.83.2024

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00382405/01 z dnia: 2024-06-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-03 11:00
Po zmianie:
2024-07-08 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-03 11:15
Po zmianie:
2024-07-08 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-01
Po zmianie:
2024-08-06


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00390270/01 z dnia: 2024-07-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-08 11:00
Po zmianie:
2024-07-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-08 11:15
Po zmianie:
2024-07-10 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-06
Po zmianie:
2024-08-08


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2024/BZP 00399847/01 z dnia: 2024-07-05
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 2, Część 1) Przed zmianą:
40
Po zmianie:
20,00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3, Część 1) Przed zmianą:

Po zmianie:
Dodatkowy okres gwarancji
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 3, Część 1) Przed zmianą:

Po zmianie:
inne.
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (pkt) (Kryterium 3, Część 1) Przed zmianą:

Po zmianie:
20,0
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
a) wykonane obliczenia fotometryczne w wersji nieedytowalnej (format .pdf) w celu potwierdzenie spełnienia normy PN-EN 13201-2:2016, oraz edytowalnej, umożliwiającej otwarcie w ogólnodostępnym programie kalkulacyjnym (format .xls lub .xlsx);
b) karty techniczne (katalogowe) oferowanych opraw LED;
c) certyfikat ZHAGA D4i (ZD4i) – lub równoważny;
d) deklaracja zgodności CE;
e) certyfikat ENEC wraz z aneksem z określoną specyfikacją produktową komponentów możliwych do zastosowania w obrębie dopuszczenia ENEC – lub równoważny;
f) certyfikat ENEC+ - lub równoważny;
g) raport z badania żywotności źródła światła zainstalowanego w oferowanej oprawie LED;
h) tabela oferowanych produktów, gdzie każdy z indywidualnych typów opraw LED ma stanowić osobny wiersz
Po zmianie:
a) wykonane obliczenia fotometryczne w wersji nieedytowalnej (format .pdf) w celu potwierdzenie spełnienia normy PN-EN 13201-2:2016, oraz edytowalnej, w ogólnodostępnym programie kalkulacyjnym z plikiem edytowalnym (źródłowym) w formacie rozszerzenia .dlx;
b) karty techniczne (katalogowe) oferowanych opraw LED;
c) certyfikat ZHAGA D4i (ZD4i) – lub równoważny;
d) deklaracja zgodności CE;
e) certyfikat ENEC wraz z aneksem z określoną specyfikacją produktową komponentów możliwych do zastosowania w obrębie dopuszczenia ENEC – lub równoważny;
f) certyfikat ENEC+ - lub równoważny;
g) raport z badania żywotności źródła światła zainstalowanego w oferowanej oprawie LED;
h) tabela oferowanych produktów, gdzie każdy z indywidualnych typów opraw LED ma stanowić osobny wiersz
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2024-07-10 11:00
Po zmianie:
2024-07-12 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2024-07-10 11:15
Po zmianie:
2024-07-12 11:15
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2024-08-08
Po zmianie:
2024-08-10
branża Energoelektryczna, Projektowanie
podbranża oświetlenie, urządzenia, materiały, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 45000000, 45310000, 45316000, 45316110, 71000000, 71500000, 71520000, 71521000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: oświetlenie , urządzenia, materiały , nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10681720 2024-07-29
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa - adaptacja budynków poprzemysłowych na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem terenu, dokumentacją i nadzorem” w systemie zaprojektuj i wykonaj– z podziałem na dwie ...
10679776 2024-07-29
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem technicznym, budowa boiska treningowego oraz doposażenie boiska gminnego w Rejowcu. Zadnie podzielone jest na dwie części. Częś...
10682245 2024-07-30
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przewody nn AFL-4 350
10600146 2024-07-31
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zarządzanie Projektem pt.: Przebudowa drogi wojewódzkiej w województwie zachodniopomorskim Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Zarządzania Projektem pt.: Przebudowa drogi ...
10687315 2024-07-31
godz. 11:00
Dolnośląskie Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim (II) 1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Stroniu Śląskim polegająca na:a) Wymia...
10687087 2024-08-01
godz. 09:00
Mazowieckie Wymiana oświetlenia podstawowego w piwnicach budynków Chodecka 15, Łojewska 26, Łojewska 28a, Suwalska 26a i Suwalska 39,
10678717 2024-08-30
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie cyklicznego 5-letniego przeglądu wyłączników generatorowych w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.
9286375 2025-12-31
godz. 23:30
Mazowieckie Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich
9351363 2025-12-31
godz. 23:59
Mazowieckie Dostawa osprzętu elektrycznego.
10656318 2027-07-16
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa rozdzielnic SN dla RD Międzyzdroje