Przetarg 9704973 - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych...

   
Analizuj Zamówienie 9704973 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-26
przedmiot ogłoszenia
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych Gminy Nysa - głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Prze
dszkolnego w Białej Nyskiej

1. Zakres rzeczowy podstawowych robót:− docieplenie ścian zewnętrznych,− docieplenie stropodachów,− wymiana stolarki okiennej,− tynki zewnętrzne,− wymiana kompletnej instalacji centralnego ogrzewania (prace nie obejmują pomieszczenia kotłowni),− instalacja odgromowa.W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu prac przed dostępem osób trzecich.Szczegółowy zakres robót jest ujęty w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót.

BZP.271.8.2023
branża Ciepłownictwo i gaz, Energoelektryczna, Elewacje, termomodernizacje
podbranża instalacje grzewcze, instalacje wewnętrzne, termomodernizacja
kody CPV 45000000, 45453000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Opolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Opolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: instalacje grzewcze , instalacje wewnętrzne , termomodernizacja

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9939813 2023-09-25
godz. 11:00
GDAŃSKIE WODOCIĄGI S.A. Remont rozdzielni niskiego napięcia oraz instalacji elektrycznej i wyposażenia elektrycznego na terenie UW Matarnia w Gdańsku
9943440 2023-09-26
godz. 10:00
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA Likwidacja cyrkulacji i montaż zaworów samoodpowietrzających na pionach CO w Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Sudeckiej 53A w Jeleniej Górze
9949759 2023-09-26
godz. 12:00
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W WIELICZCE przedstawienie kosztorysu ofertowego na prace budowlane, polegające na: Termomodernizacji budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Jankówka. W ramach prowadzonych prac budowlanych należ...
9949527 2023-09-26
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Poszukuję osoby lub firmy do zmiany grzejników w domu.
9932070 2023-09-27
godz. 09:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚWIDNICY Bieżąca obsługa węzłów cieplnych w budynkach na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy.
9938218 2023-09-28
godz. 12:00
URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydonicy w gminie Gródek nad Dunajcem – instalacja CO i kotłownia 1. Nazwa zamówienia: Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Przydo...
9943195 2023-10-02
godz. 10:00
URZĄD GMINY LUBIEWO Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie i Bysławiu Część 1: Część nr 1 pn.: ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lubiewie”1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja Szkoły...
9949704 2023-10-03
godz. 11:50
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MZB SP. Z O.O. W WAŁBRZYCHU Docieplenie ściany łazienki od strony strychu w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku przy ul. Kościuszki w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru)
9953285 2023-10-05
godz. 10:00
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CIESZYNIE Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu w Cieszynie ul. Motokrosowa – Etap 15 (z podziałem na 3 czę...
9959941 2023-10-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA NOWY SĄCZ I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno-P...