Przetarg 7728509 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – regulacja ruchu...

   
Analizuj Zamówienie 7728509 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-01
przedmiot ogłoszenia
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – regulacja ruchu pieszych w m. Zwierzyn polegająca na przebudowie drogi wojewódzkiej
nr 156: budowa chodnika od km 50788 do km 50823 oraz montaż krawężników drogowych wraz z urządzeniami BRD
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-82/2020

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- podbudowy
- nawierzchnie
- roboty wykończeniowe
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- elementy ulic

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45233253
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się