Zlecenie 7257975 - Pomoc kucharza/barman/barmanka- Łódź W związku z...

   
Analizuj Zamówienie 7257975 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-31
przedmiot zlecenia
Pomoc kucharza/barman/barmanka- Łódź

W związku z realizacją projektu „Akademia Zawodowców 2” realizowanego w ramach R
egionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Caritas Archidiecezji Łódzkiej zaprasza do złożenia ofert podmioty zainteresowane wykonaniem zadania:

Przeprowadzenie szkoleń w ramach ścieżki zawodowej „Pomoc kucharza/barman/barmanka”

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, w wieku 18-65 lat zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Cel zamówienia Celem prowadzonego postępowania jest przeprowadzenie szkolenia Pomoc kucharza/barman/barmanka Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest poprowadzenie zajęć w ramach ścieżki zawodowej „Pomoc kucharza/barman/barmanka”. Ścieżka powinna składać się z następujących szkoleń:

 Szkolenie: „Barman/barmanka” (40 h). Zakres tematyczny obejmuje m.in.: sylwetka barmana, charakterystyka pracy barmana w różnych typach lokali gastronomicznych, prezentacja sprzętu barmańskiego i typów szkła barowego, miary barowe, technologia napojów alkoholowych, towaroznawstwo alkoholowe, historia, charakterystyka, klasyfikacje i znane marki poszczególnych rodzajów alkoholi, zasady profesjonalnej degustacji i oceny alkoholi, przyrządzanie koktajli, zaawansowane techniki dekorowania drinków, zasady serwowania napojów mieszanych, ergonomia pracy za barem, przygotowanie stanowiska barowego, podstawy wiedzy o winie i piwie, obsługa gości przy barze i na sali, psychologia sprzedaży.

 Szkolenie: „Obsługa kasy fiskalnej” (25 h). Zakres tematyczny obejmuje m. in.: zagadnienia prawne dotyczące kas fiskalnych, zasady instalacji kas, dokumenty kasowe, praktyczna obsługa kas fiskalnych, programy do fakturowania, podstawowe zagadnienia prawne.

 Szkolenie: „Pomoc kucharza” (60 h). Zakres tematyczny obejmuje m.in.: surowce i półprodukty, techniki krojenia, obsługa kuchennych urządzeń, obróbka wstępna potraw oraz ich obróbki cieplna, przyrządzanie zup, sosów i innych potraw, dobieranie dodatków, dekoracja stołu i ekspozycja potraw.

Zajęcia powinny trwać około 125 h i odbywać się w Łodzi. Kursy powinny odbywać się w różnych terminach i godzinach, które zostaną dopasowane do potrzeb osób biorących udział w zajęciach. Zajęcia powinny być realizowane od 20 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. (Zamawiający zaznacza, że termin może ulec zmianie). Planowana liczba uczestników/uczestniczek zajęć to około 5 osób. Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników może ulec zmianie, o czym Wykonawca/Wykonawcy zostanie niezwłocznie poinformowany. Zajęcia w ramach szkolenia: „Pomoc kucharza/barman/barmanka” powinny przygotowywać uczestników/uczestniczki do nabycia kompetencji zawodowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego.

Wykonawca/wykonawcy w ramach realizacji zamówienia zobowiązany/i jest/są do:
1) Prowadzenia dziennika zajęć.
2) Prowadzenia list obecności na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego.
3) Przeprowadzenie testów wiedzowych w przedmiotowych zakresów przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.
4) Informowania Zamawiającego o przebiegu realizacji zajęć i obecności uczestników/uczestniczek.
5) Przeprowadzenia ankiet ewaluacyjnych dostarczonych przez Zamawiającego.
6) Zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek 1 dla Zamawiającego (skryptów z zajęć).
7) Przygotowanie protokołu potwierdzającego nabycie kompetencji przez uczestników/uczestniczki.
8) Przygotowania zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń.
9) Przygotowanie listy odbioru zaświadczeń.
10) Zapewnienia niezbędnych materiałów do praktycznej nauki zawodu i warunków umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych w zakresie objętych wyżej wymienionymi szkoleniami.

Wszystkie powyższe wymogi winne zostać zrealizowane i zapewnione w ramach kwoty brutto za 1 uczestnika/uczestniczkę. Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych na prowadzenie poszczególnych szkoleń. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn liczby uczestników/uczestniczek uczestniczących w poszczególnych szkoleniach/kursach oraz podanej w ofercie ceny brutto za 1 uczestnika/uczestniczkę.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się