Zlecenie 8536884 - Pomaganie przez włączanie Przedmiotem zamówienia jest...

   
Zamówienie 8536884 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-17
przedmiot zlecenia
Pomaganie przez włączanie

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego i i
ndywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 24 uczestników/czek projektu (UP) w ramach zadania Doradztwo zawodowe (grupowe w formie warsztatów i indywidualne). Zamówienie zostało podzielone na części: część 1 będzie realizowana w miejscowości Lipsko dla 12 osób, część 2 będzie realizowana w miejscowości Radom dla 12 osób. Grupowe doradztwo zawodowe będzie realizowane w formie warsztatów poświęconych metodom skutecznego poszukiwania pracy i autoprezentacji. Celem warsztatów będzie: a. zwiększenie wśród UP świadomości preferencji zawodowych, zainteresowań i zdolności, b. poznanie przez UP możliwych ścieżek kariery zawodowej, c. przekazanie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, d. przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z UP z właściwego pisania CV i listu motywacyjnego. Zakres merytoryczny warsztatów: a. aktywne metody poszukiwania pracy w Polsce, tj. przedstawienie sposobów wyszukiwania ofert pracy poprzez dostępne portale internetowe, mapowanie i research miejsc pracy/firm, b. komunikacja na etapie aplikowania o pracę, c. zasady obowiązujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej, d. HR-owe spojrzenie na sposób prezentacji podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą, e. savoir-vivre w miejscu pracy, f. prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, m.in przedstawienie przepisów z zakresu kadr, omówienie obowiązków i praw wynikających z umowy o pracę, zlecenie i dzieło, a także różnic wynikających z różnego rodzaju stosunku pracy, g. budowanie swojego wizerunku zawodowego za pomocą portali społecznościowych i narzędzi internetowych/multimedialnych – profil zawodowy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, LinkedIn, stronie internetowej, blogu i innych, h. tworzenie Video CV. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane następujące metody pracy: a. dyskusje grupowe, b. mini-wykłady, c. analiza doświadczenia, d. symulacje rozmów kwalifikacyjnych oparte na rzeczywistych zagadnieniach, e. samopoznanie poprzez wypełnianie testów i kwestionariuszy związanych z pracą. Grupowe doradztwo zawodowe będzie realizowane dla 2 grup (po 12 osób każda), w wymiarze 20 godzin zegarowych na grupę, 4 spotkania po 5 godzin zegarowych – łącznie dla 2 grup zostanie przeprowadzonych 40 godzin zegarowych wsparcia. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie miało charakter indywidualnych konsultacji realizowanych w formie rozmowy doradczej. Konsultacje będą obejmować: a. pomoc doradcy zawodowego w obszarze rozwoju i kariery UP – rozpoznanie indywidualnych mocnych stron i predyspozycji, odniesienie ich do planów i celów życiowych UP, b. diagnozę cech osobowości, preferencji zawodowych – w oparciu o wyniki testów, c. pomoc w określeniu osobistej ścieżki kariery zawodowej na rynku pracy, d. opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego UP. W przypadku osób z niepełnosprawnościami podczas konsultacji zostanie zastosowane narzędzie diagnozy kompetencji opracowane w ramach projektu „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce”, działanie 7.2.2 POKL.07.02.02-30-034/11-00 - www.diagnozakompetencji.com. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 UP, w formie dwóch spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie dla 24 UP zostanie zrealizowanych maksymalnie 96 godzin zegarowych wsparcia. W ramach całego zamówienia zostanie zrealizowanych maksymalnie 40 godzin zegarowych grupowego doradztwa zawodowego i 96 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) jest obligatoryjną formą wsparcia dla każdego UP. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest ukończenie zadania: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Warunkiem ukończenia wsparcia przez UP będzie 100% obecności na zajęciach. W przypadku zmiany aktualnie obowiązujących zasad związanych ze stanem epidemii COVID-19, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji obu zajęć w formie zdalnej. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowy opis znajduje się w załącznikach.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie grupowego doradztwa zawodowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 24 uczestników/czek projektu (UP) w ramach zadania Doradztwo zawodowe (grupowe w formie warsztatów i indywidualne). Zamówienie zostało podzielone na części: część 1 będzie realizowana w miejscowości Lipsko dla 12 osób, część 2 będzie realizowana w miejscowości Radom dla 12 osób. Grupowe doradztwo zawodowe będzie realizowane w formie warsztatów poświęconych metodom skutecznego poszukiwania pracy i autoprezentacji. Celem warsztatów będzie: a. zwiększenie wśród UP świadomości preferencji zawodowych, zainteresowań i zdolności, b. poznanie przez UP możliwych ścieżek kariery zawodowej, c. przekazanie wiedzy na temat sytuacji na rynku pracy, d. przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z UP z właściwego pisania CV i listu motywacyjnego. Zakres merytoryczny warsztatów: a. aktywne metody poszukiwania pracy w Polsce, tj. przedstawienie sposobów wyszukiwania ofert pracy poprzez dostępne portale internetowe, mapowanie i research miejsc pracy/firm, b. komunikacja na etapie aplikowania o pracę, c. zasady obowiązujące podczas rozmowy kwalifikacyjnej, d. HR-owe spojrzenie na sposób prezentacji podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą, e. savoir-vivre w miejscu pracy, f. prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, m.in przedstawienie przepisów z zakresu kadr, omówienie obowiązków i praw wynikających z umowy o pracę, zlecenie i dzieło, a także różnic wynikających z różnego rodzaju stosunku pracy, g. budowanie swojego wizerunku zawodowego za pomocą portali społecznościowych i narzędzi internetowych/multimedialnych – profil zawodowy na Facebooku, Twitterze, Instagramie, LinkedIn, stronie internetowej, blogu i innych, h. tworzenie Video CV. Podczas warsztatów zostaną wykorzystane następujące metody pracy: a. dyskusje grupowe, b. mini-wykłady, c. analiza doświadczenia, d. symulacje rozmów kwalifikacyjnych oparte na rzeczywistych zagadnieniach, e. samopoznanie poprzez wypełnianie testów i kwestionariuszy związanych z pracą. Grupowe doradztwo zawodowe będzie realizowane dla 2 grup (po 12 osób każda), w wymiarze 20 godzin zegarowych na grupę, 4 spotkania po 5 godzin zegarowych – łącznie dla 2 grup zostanie przeprowadzonych 40 godzin zegarowych wsparcia. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie miało charakter indywidualnych konsultacji realizowanych w formie rozmowy doradczej. Konsultacje będą obejmować: a. pomoc doradcy zawodowego w obszarze rozwoju i kariery UP – rozpoznanie indywidualnych mocnych stron i predyspozycji, odniesienie ich do planów i celów życiowych UP, b. diagnozę cech osobowości, preferencji zawodowych – w oparciu o wyniki testów, c. pomoc w określeniu osobistej ścieżki kariery zawodowej na rynku pracy, d. opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla każdego UP. W przypadku osób z niepełnosprawnościami podczas konsultacji zostanie zastosowane narzędzie diagnozy kompetencji opracowane w ramach projektu „PI Model wielostronnej diagnozy kompetencji osób niepełnosprawnych szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce”, działanie 7.2.2 POKL.07.02.02-30-034/11-00 - www.diagnozakompetencji.com. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 UP, w formie dwóch spotkań po 2 godziny zegarowe każde. Łącznie dla 24 UP zostanie zrealizowanych maksymalnie 96 godzin zegarowych wsparcia. W ramach całego zamówienia zostanie zrealizowanych maksymalnie 40 godzin zegarowych grupowego doradztwa zawodowego i 96 godzin zegarowych indywidualnego doradztwa zawodowego. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne) jest obligatoryjną formą wsparcia dla każdego UP. Warunkiem przystąpienia do zajęć jest ukończenie zadania: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Warunkiem ukończenia wsparcia przez UP będzie 100% obecności na zajęciach. W przypadku zmiany aktualnie obowiązujących zasad związanych ze stanem epidemii COVID-19, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji obu zajęć w formie zdalnej. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, szczegółowy opis znajduje się w załącznikach.
branża Gastronomia, catering
podbranża żywienie zbiorowe
kody CPV 55520000, 70220000, 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: żywienie zbiorowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8562133 2021-12-07
godz. 10:00
SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala w Pilchowicach - postępowanie II Przedmiotem zamówienia jest:a) świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostaw posiłków dla pacj...
8564076 2021-12-07
godz. 11:00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLA NR 1 W OSIELSKU „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringu na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 1 w Osi...
8553149 2021-12-07
godz. 11:00
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IM. GEN. TADEUSZA KOŚCIUSZKI usługa cateringowa realizowana w obiektach na terenie miasta Wrocławia ("MARS" i przy ul. Hallera) Numer referencyjny: WNP/743/PN/2021 Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa realizow...
8569249 2021-12-09
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOZINIE Usługi restauracyjne na rzecz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Łozinie w 2022r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ. SP Łozina/2/202...
8576773 2021-12-09
godz. 15:00
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SKOCZOWIE Wykonanie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dowiezieniu obiadów do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
8569024 2021-12-09
godz. 23:59
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE Świadczenie jednorazowej usługi cateringowej na spotkanie wigilijne uczestników Klubu Seniora w Woli Gołkowskiej w dniu 15 grudnia 202 lr. pn. Spotkanie wigilijne Seniorów z Klubu Seniora w ...
8573886 2021-12-10
godz. 09:30
URZĄD MIASTA WĄGROWIEC Świadczenie usług cateringowych dla publicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec w okresie styczeń - czerwiec 2022 roku. Część 1: Przedmiotem zamó...
8568102 2021-12-14
godz. 14:00
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TUCHOWIE DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY TUCHÓW ORAZ OSÓB DOROSŁYCH W OKRESIE I-XII 2022 ROKU
8572884 2021-12-14
godz. 15:00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IŁOWIE-OSADZIE Usługa dożywiania w 2022 r. Zadanie nr 1: Dożywianie dzieci w formie gorącego posiłku dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białutach Zadanie nr 2: Posiłek w domu-usługa dożywiania dla osób stars...
8572118 2021-12-22
godz. 15:00
URZĄD GMINY WIERZBICA Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych na terenie gminy Wierzbica