Zlecenie 7482683 - PO.2720.291.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Sieci...

   
Analizuj Zamówienie 7482683 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-15
przedmiot zlecenia
PO.2720.291.2020 Dostawa materiałów zużywalnych dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii
na potrzeby realizacji projektu: „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”.

dostawę materiałów zużywalnych dla Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”, realizowanego w Programie TEAM TECH, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora BR, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.04.00-00-3E14/16-00 Cel zamówienia celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszego dostawcy materiałów zużywalnych dla Sieć Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszego dostawcy materiałów zużywalnych dla Sieć Badawczej ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na potrzeby realizacji projektu: „New efficient deep-UV emitters for Life Science Applications”.
branża Laboratoria
podbranża materiały laboratoryjne
kody CPV 24000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się