Zlecenie 7911255 - Platforma Startowa – „Unicorn Hub” Przedmiotem...

   
Zamówienie 7911255 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-01-05
przedmiot zlecenia
Platforma Startowa – „Unicorn Hub”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi specjalistycznej obejmującej przygoto
wanie i stworzenie explainer video na potrzeby opracowania MVP projektu firmy Heycosmetics Sp. z o.o. w ramach projektu „Platforma Startowa „Unicorn Hub”. Zadaniem Wykonawcy w ramach niniejszego zmówienia będzie przygotowanie i stworzenie, w oparciu o wytyczne firmy Heycosmetics Sp z o.o., 2 minutowego video o charakterze informacyjno-promocyjnym wraz ze scenariuszem. Zakres prac Wykonawcy będzie składał się z 2 etapów: 1) Przygotowania scenariusza explainer video a. Scenariusz powinien być przygotowany w formie storyboard (wstępna wersja filmu z opisaną ścieżką dźwiękową i stroną wizualną, przedstawiona za pomocą scenariusza), b. Zamawiający zastrzega, iż Heycosmetics Sp z o.o.będzie uczestniczyć czynnie w powstawaniu scenariusza explainer video. Ostateczny scenariusz ma być wynikiem konsultacji między Wykonawcą a Heycosmetics Sp. z o.o. Konsultacje Wykonawcy z firmą Heycosmetics Sp. z o.o. będą odbywać się zdalnie w sposób ustalony przez strony w trakcie realizacji umowy. 2) Stworzenia explainer video o następujących parametrach: a. Styl video explainer musi być dostosowany do grupy odbiorców, w tym szczególnie przedstawicieli branży e-commerce b. Materiał musi być wyprodukowany w jakości FHD, 16:9 c. Długość trwania – video powinno trwać nie krócej niż 100 sekund i nie dlużej niż 160 sekund d. Nośniki końcowe: video w oryginalnej rozdzielczości plik otwarty w formacie adekwatnym do softwareu w którym będzie realizowana animacja e. Wykonawca odpowiada za kompleksowy montaż, kolor korekcję i udźwiękowienie video, zapewnienie komentarzy lektorskich oraz przygotowanie elementów wizualnych np. plansz z podpisami, f. Video musi zawierać elementy identyfikacji wizualnej firmy (logo, znaki) oraz dane kontaktowe spółki, g. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w materiałach wymogi związane z prawidłowym oznakowaniem oraz informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia (wymogi zamieszczone pod likiem: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/), h. Video musi być wykonane w języku angielskim oraz polskie (napisy), i. Przekazanie explainer video spółce Heycosmetics Sp. z o.o. nastąpi w formie elektronicznej (ostateczny sposób przekazania elektronicznej wersji video zostanie uzgodniony z wybranym Wykonawcą).
branża Usługi reklamowe
podbranża akcje promocyjne, reklamy
kody CPV 79340000, 92111200, 92111250
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się