Zlecenie 7911785 - Platforma startowa Idealist Przedmiotem zamówienia jest...

   
Zamówienie 7911785 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-01-05
przedmiot zlecenia
Platforma startowa Idealist

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań jakościowych IDI na osobach pracujących w towarzyst
wach ubezpieczeniowych na stanowiskach decyzyjnych pod kątem nawiązywania współpracy z nowymi multiagencjami pośrednictwa ubezpieczeniowego. Badania jakościowe (IDI) zostaną wykonane na rzecz startupu UmbrellAI Sp. z o.o., który zakłada zbudowanie robo-doradcy ubezpieczeniowego opierającego się na algorytmie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Będzie to narzędzie skierowane do klientów indywidualnych, agentów i firm ubezpieczeniowych. Przedmiotem zamówienia jest realizacja badań jakościowych, w ramach których wykonane zostaną wywiady z osobami pracującymi w towarzystwach ubezpieczeniowych na stanowiskach decyzyjnych w zakresie nawiązywania współpracy z nowymi parterami multiagencyjnymi. Badania zostaną przeprowadzona na grupie minimum 5 osób z różnych towarzystw. Jeden wywiad będzie trwał 1 godzinę. Scenariusz badania zostanie dostarczony przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy będą koszty związane z potencjalnymi wynagrodzeniami dla osób biorących udział w wywiadach. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych badań Wykonawca dostarczy szczegółowy raport badawczy, odnoszący się do wszystkich kwestii zawartych w scenariuszu badania. Wykonawca jest zobowiązany przekazać szczegółowy raport badawczy, odnoszący się do wszystkich kwestii zawartych w scenariuszu badania – w formacie pdf oraz docx Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i oznakowania przedmiotu zamówienia, w taki sposób aby spółka jako odbiorca przedmiotu zamówienia wypełniła ciążące na niej, jako na beneficjencie Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, obowiązki informacyjno-promocyjne, wynikające z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. Zasady i obowiązki w tym zakresie opisane zostały w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Treść podręcznika wymienionego w treści powyżej znajduje się między innymi pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_21071.pdf Wykonawca jest zobligowany do zgodnego z wytycznymi znakowania rezultatów niniejszej usługi. Przydatne pod tym kątem logotypy wykonawca może pobrać między innymi ze strony internetowej zamawiającego: http://idealist.pl/wp-content/uploads/2019/10/belka_logotypow.jpg, http://idealist.pl/wp-content/uploads/2019/10/belka_logotypow.pdf. Sposób i miejsce oznakowania rezultatu niniejszej usługi: obowiązek oznakowania dotyczy dokumentów zawierających finalne materiały logotypami dostępnymi na stronie: http://idealist.pl/wp-content/uploads/2019/10/belka_logotypow.pdf. Szczegółowe informacje dot. obowiązku informacyjnego można znaleźć w pkt. 11, strony 12-14 dokumentu, znajdującego się pod tym linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf.
branża Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża konsulting, doradztwo
kody CPV 79400000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się