Zlecenie 9562865 - PKM/ZRS/N/4/23 świadczenie usług w zakresie ochrony osób...

   
Zamówienie 9562865 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-03-21
przedmiot zlecenia
PKM/ZRS/N/4/23 świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzib
w Gdyni oraz obsługi stacji tankowania pojazdów CNG usytuowanej w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 169

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
branża Ochrona
podbranża ochrona osób i mienia
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: ochrona osób i mienia

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9693096 2023-06-01
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W KOSZALINIE Wykonywanie usług ochrony fizycznej i dozoru mienia w budynkach położonych w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 24 oraz ul. Kościuszki 7. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest wykony...
9709780 2023-06-02
godz. 00:00
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY W KRAKOWIE Świadczenie usług zdalnego monitoringu elektronicznego oraz ochrony fizycznej kuratorów sądowych Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie.
9693191 2023-06-05
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI RELAKS w WIŚNIOWEJ GÓRZE - II PÓŁROCZE 2023 r.
9707029 2023-06-06
godz. 09:00
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Usługa ochrony mienia wraz z obsługą portierni i szatni w obiektach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Część 1: Zadanie nr 1 - Ochrona mienia...
9709501 2023-06-07
godz. 09:00
SĄD REJONOWY W BIELSKU PODLASKIM Świadczenie usług ochronnych osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim: Część 1: Budynek i posesja Sądu Rejonowego w Bi...
9699106 2023-06-07
godz. 09:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU 35.2023 Ochrona budynków stanowiących własność Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Część 1: Ochrona nieruchomości przy ul. Bujwida 44 we Wrocławiu Część 2: Ochrona nieru...
9709667 2023-06-07
godz. 09:00
CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W SOBUCZYNIE 1. Przedmiot zamówienia - Fizyczna ochrona obiektów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42 – 263 Wrzosowa. Szczegółowy opis reali...
9706803 2023-06-07
godz. 15:00
GMINNY OŚRODEK KULTURY W OSIEKU JASIELSKIM Zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia oraz zapewnienie porządku publicznego podczas imprezy plenerowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r.o bezpieczeństwie imprez masowych Dz....
9697344 2023-06-12
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK S.A. Usługa nadzoru terenów i mienia Zakładów Produkcji Zdrojowej w Ciechocinku ul. Solna 6 KP 24/05/2023
9713302 2023-06-27
godz. 10:00
SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU Ochrona osób i mienia, elektroniczne monitorowanie obiektów oraz konwojowanie wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych Sądów Rejonowych Numer referencyjny: ZP-226-13/2023 Pr...