Zlecenie 9933446 - Pilotaż konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży...

   
Zamówienie 9933446 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-12
przedmiot zlecenia
Pilotaż konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla kategorii FMCG sieci ORLEN S.A. – RFI (Zapytanie o informację) O
RLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (Dalej „ORLEN S.A.) zaprasza do wzięcia udziału w procesie wyboru Dostawcy pilotażu konceptu samoobsługowego punktu sprzedaży detalicznej dla kategorii FMCG sieci ORLEN S.A. (dalej Postępowanie). Celem niniejszego zapytania ofertowego jest analiza rynku w przedmiotowym zakresie. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługuje mu wobec ORLEN S.A. prawo żądania zwrotu tych kosztów. Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami zapytania ofertowego. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków zapytania ofertowego. ORLEN S.A. nie jest związany postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zastrzega sobie prawo do: • Swobodnego wyboru oferenta według przyjętych kryteriów oceny, • Możliwości ograniczenia zakresu prac oraz odwołania, zamknięcia, odstąpienia od procedury wyboru oferty i od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec ORLEN S.A., • Dokonywania korekt i uściśleń zakresu prac w czasie analizy ofert, prosząc o ewentualną ich aktualizację, • Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie komunikaty otrzymywane od ORLEN S.A. w trakcie trwania postępowania zakupowego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie będą uważane za oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy.
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108352 2023-12-04
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE Doposażenie nowego budynku SOSzW w Węgrowie w ramach zadania pn. Doposażenie nowego budynku SOSzW w Węgrowie wraz z modernizacją sali gimnastycznej. Część 1: Zadanie obejmuje dostawę wyposa...
10112889 2023-12-05
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓŁCE Dostawę wyposażenia pomieszczeń na potrzeby utworzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
10116161 2023-12-05
godz. 11:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W GLIWICACH zakup wraz z dostawą i montażem 100 szt. krzeseł biurowych dla placówek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach
10127174 2023-12-06
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ KOMBATANT W OLSZTYNIE ZAKUP I DOSTAWĘ KRZESEŁ SAMBA CHROM
10124329 2023-12-06
godz. 14:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Zakup środków niskocennych – szafy do suszenia odzieży i obuwia
10118818 2023-12-07
godz. 09:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE Zakup i dostarczenie nowych, nieużywanych przedmiotów i urządzeń tj.: 1. Kolumna bąbelkowa - 2 sztuki 2. Akwarium z meduzami - 1 sztuka 3. Zestaw światłowodowy - urządzenie do stymulacji pol...
10116216 2023-12-07
godz. 12:00
INSTYTUT DE REPUBLICA DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH Część 1: Fotel 2 kolory (poz.8)Sofa (poz.4) Część 2: Krzesło konferencyjne (poz.3)Stół mobilny na kółkach z blatem uchylnym (poz.2)Krzesło konferencyjne...
10121919 2023-12-08
godz. 09:00
STOWARZYSZENIE ŚRODKOWO-EUROPEJSKIE CENTRUM SZKOLENIA MŁODZIEŻY W GÓROWIE IŁAWECKIM Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa hali namiotowej i ławek z siedziskami w ramach realizacji projektu „Rozwój oferty kulturalnej Środkowo-Europejskiego Centrum Szkolenia Młodzieży” ...
10065787 2023-12-08
godz. 10:00
UNIWERSYTET OPOLSKI Zakup mebli na potrzeby różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w podziale na części: Część nr 1-Zakup i dostawa ławek oraz stolików celem doposażenia holu w obiekcie przy ul. Oleskiej 48...
10116256 2023-12-08
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakup i dostawa MEBLI MEBLE