Zlecenie 8979245 - pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego...

   
Zamówienie 8979245 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-15
przedmiot zlecenia
pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. Wykonanie zagospodarowania wód opadowych i r
oztopowych z terenu stacji Sławków LHS0
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9009720 2022-07-07
godz. 09:00
NASK NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Opracowanie wariantowych koncepcji technicznych zasilania CPD w energię elektryczną zarówno przez OSD jak i z wykorzystaniem OZE oraz wodoru Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wari...
8998711 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY BYSTRZYCA KŁODZKA Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażacka i Kasztanowa w Bystrzycy Kłodzkiej oraz budowa drogi do terenów inwestycyjnych. Pr...
9002644 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA RADOMSKO Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja infrastruktury drogowej w Radomsku 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wielobranżowego nadzoru inwestorskie...
9011994 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY GRYFICE "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg na nowym osiedlu ul. Bursztynowej i ulic przyległych - II etap" w Gryficach
9012661 2022-07-07
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO DRYGAŁY S.270.26.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Rozbudowa i termomodernizacja leśniczówki Leśnictwa Orzysz w Wierzbinach”. PRZEDMIOT PO...
9012102 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY ZAMBRÓW Rrg.2710.57.2022 Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych, siłowni zewnętrznych, boisk sportowych, altan, stacji uzdatniania wody oraz obiektów użytecznośc...
9000950 2022-07-11
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WOJNICZ Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej przechodzącej przez działki nr: 281/11, 280, 279, 278, 277 wraz z przyłączami do działe...
8976812 2022-07-18
godz. 11:30
ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA SP. Z O.O. ,,Opracowanie koncepcji modernizacji Ujęcia Wody w Bronisławowie” Numer referencyjny: BZZ.2291.23.22 Postępowanie prowadzone jest pod nazwą ,,Opracowanie koncepcji modernizacji Ujęcia...
9010494 2022-07-29
godz. 00:00
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W LEŻAJSKU Wykonanie ekspertyzy technicznej na koszt osoby zobowiązanej do jej dostarczenia. Ekspertyza techniczna powinna zawierać ocenę, czy wykonane zadaszenie nad parterową częścią budynku m...
8875905 2022-09-15
godz. 10:00
URZĄD GMINY CZERNICA Budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gminie Czernica Numer referencyjny: ZW.271.2.11.2022.MK Celem Postępowania jest wybór Partnera Prywatnego (Wykonawcy) oraz zawarcie umowy o p...