Przetarg 8239306 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. "...

   
Analizuj Zamówienie 8239306 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-07-01
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną na potrzeby
Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Zakres usługi obejmuje pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego z salą gimnastyczną na potrzeby Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie” – zgodnie z dokumentacją techniczną.
Pełnienie nadzoru obejmuje branże :
1. konstrukcyjno-budowlaną bez ograniczeń,
2. instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3.instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00106953/01 z dnia: 2021-07-07

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-07-09 11:00
Po zmianie:
2021-07-30 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-07-09 11:05
Po zmianie:
2021-07-30 11:05
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się