Przetarg 7246850 - Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla budowy,...

   
Analizuj Zamówienie 7246850 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-20
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla budowy, przebudowy i wyposażenia Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu
Numer
referencyjny: ZP.2710.2.2019

Zakres pełnienia funkcji inwestora zastępczego będzie obejmować:
1) sprawdzenie istniejącej Dokumentacji projektowej: wskazanie ewentualnych niezbędnych poprawek i uzupełnień i identyfikacja ich zakresu, sporządzenie aktualizacji kosztorysów, sprawdzenie i aktualizacja specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego wymaganego przepisami prawa;
3) zapewnienie nadzoru archeologicznego przy budowa podziemnego łącznika pomiędzy Podziemną Trasą Turystyczną a budynkiem mieszczącym się przy ulicy Rynek 9;
4) zapewnienie nadzoru konserwatorskiego przy adaptacji pomieszczeń podziemi oraz budowie wyjścia ewakuacyjnego;
5) pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego w zakresie obowiązków Inwestora wynikających z przepisów prawa;
6) zarządzanie i nadzór nad realizacją umowy nad wykonaniem robót budowlanych, dostaw i usług zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, kontrola jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowywanych wyrobów budowlanych, wyposażenia i sprzętu, monitorowanie rozliczeń finansowych i rzeczowych zadania, gromadzenie dokumentacji i danych pozwalających na pełną kontrolę realizacji zadania inwestycyjnego, pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych, organizacja rad budowy, opiniowanie konieczności wykonania ewentualnych niezbędnych robót dodatkowych i zamiennych, nadzorowanie ich realizacji, sprawdzenie dokumentacji przygotowanej przez Wykonawców robót budowlanych, informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach oraz podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla ich przezwyciężenia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540544444-N-2020 z dnia: 2020-01-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
2020-01-14, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być:
2020-01-14, godzina: 10:00,
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się