Przetarg 8909005 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań...

   
Analizuj Zamówienie 8909005 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-17
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych na terenie przejść granicznych województwa podlaski
ego

Część 1: Nadzór inwestorski nad utworzeniem pomieszczenia opiekunów psów służbowych na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

Część 2: Nadzór inwestorski nad budową zadaszenia rampy kontrolnej wraz z zasilaniem energetycznym na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka – Świsłocz

Część 3: Nadzór inwestorski nad budową rampy wysokościowej wraz z zasilaniem energetycznym na kolejowym przejściu granicznym Siemianówka – Świsłocz

Część 4: Nadzór inwestorski nad dostosowaniem kolejowego przejścia granicznego Kuźnica Białostocka - Grodno do odpraw fitosanitarnych

Część 5: Nadzór inwestorski nad montażem wagi dynamicznej wraz z rozbudową budynku wagi na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

Część 6: Nadzór inwestorski nad przystosowaniem pomieszczeń WIORiN na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

Część 7: Nadzór inwestorski nad budową zadaszenia nad stanowiskiem kontroli paliw na drogowym przejściu granicznym Bobrowniki – Bierestowica

Część 8: Nadzór inwestorski nad budową i przebudową infrastruktury na drogowym przejściu granicznym Połowce – Pieszczatka

OK-III.272.20.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00188185/01 z dnia: 2022-06-01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00033489/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00033489/04/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-03 10:00
Po zmianie:
2022-06-21 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-03 11:00
Po zmianie:
2022-06-21 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-02
Po zmianie:
2022-07-20UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00192837/01 z dnia: 2022-06-03
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.5. Łączna wartość poszczególnych części zamówienia Przed zmianą:
207317,20
Po zmianie:
183930,88
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.1.6. Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT) Przed zmianą:
163787,61
Po zmianie:
140401,29
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71520000, 71521000, 71540000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9012661 2022-07-07
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO DRYGAŁY S.270.26.2022 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Rozbudowa i termomodernizacja leśniczówki Leśnictwa Orzysz w Wierzbinach”. PRZEDMIOT PO...
9017428 2022-07-07
godz. 12:00
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją Powiatu Nowodworskiego pn.: Rozbudowa biura obsługi klienta w Starostwie Powiatowym przy ul. I. Paderewskiego 1B w Nowym...
9004837 2022-07-07
godz. 12:30
URZĄD MIASTA LEGIONOWO Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sienkiewicza; Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. gen. J. Dwernickiego Częś...
9004567 2022-07-08
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 (ulicy Księdza Skorupki w Ząbkach, powiat wołomiński)” – nr postępowania 106/22 Przed...
8974016 2022-07-08
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie”, realizowana w formule zapro...
9010741 2022-07-11
godz. 09:30
URZĄD GMINY SUCHY LAS BIEDRUSKO - BUDOWA NOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-SZKOLNEGO – I ETAP KONCEPCJA I PROJEKT 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego szkoły podstawowej na działce nr 14/...
8998240 2022-07-12
godz. 09:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BYDGOSZCZY Wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego
9018928 2022-07-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY GŁUSK 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w miejsc. Kalinówka, gm. Głusk. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie komplek...
9012069 2022-07-14
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji p.n.: „Budowa Budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki ” 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestor...
8980373 2022-07-18
godz. 09:30
ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOSZALINIE Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu pt.: Przebudowa przejścia przez m. Klępicz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 125 Numer referencyjny: ZZDW–6.414.123.2022.8.2 Przedm...