Przetarg 8095846 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad...

   
Analizuj Zamówienie 8095846 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-04-23
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zad.pn. Wykonanie prac związanych z zagosp.poscaleniowym -
Scalanie gruntów obrębu Teremiec,gm.Białopole, pow.chełmski,woj.lubelskie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na d pracami związanymi z zagospodarowaniem poscaleniowym w ramach zadania pn.„Scalanie gruntów obrębu Teremiec, gmina Białopole, powiat chełmski, województwo lubelskie”. Zamówienie dotyczy operacji typu „Scalanie gruntów“ w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa“ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje następujący zakres rzeczowy wykonania robót budowlanych: Długość dróg do budowy-5 050,09 m wraz z przebudową 12 przepustów:1. numer drogi 1- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 2094,72 – długość 2 094,72 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 4 przepustów2. numer drogi 2- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 1002,40 – długość 1 002,40 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 5 przepustów3. numer drogi 3- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 0476,48 – długość 476,48 m, szer. 3,5 m wraz z przebudową 2 przepustów4. numer drogi 4- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 0365,10 – długość 365,10 m, szer. 3,0 m wraz z przebudową przepustu5. numer drogi 5- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 0346,90 – długość 346,90 m, szer. 3,0 m6. numer drogi 6- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 0212,49 – długość 212,49 m, szer. 3,5 m7. numer drogi 7- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 411,44 – długość 411,44 m, szer. 3,0 m8. numer drogi 8- Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej na odcinku od km 0000 do km 0140,56 – długość 140,56 m, szer. 3,0 mSzczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ

OG.272.1.10.2021
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71520000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się