Przetarg 8979711 - „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad...

   
Analizuj Zamówienie 8979711 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą R
ozbudowa budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach (...) – etap I”

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. ze zm) nad realizacją zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” pod nazwą pn. „Rozbudowa budynku szpitala przy ul. Pszennej 2 w Żarach 2. na potrzeby oddziału geriatrii, chorób wewnętrznych, rehabilitacji, centralnej izby przyjęć – etap I”2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie kompleksowego i pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach wraz z nadzorem nad opracowaniem dokumentacji technicznej projektowej.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia opisany jest we wzorze umowy ( załącznik nr 4 do SWZ)

WIGN.272.19.2022
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8996129 2022-07-08
godz. 10:00
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W TARNOWSKICH GÓRACH Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa chodnika w pasie drogowym publicznej drogi gminnej - ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonan...
9016984 2022-07-11
godz. 23:59
URZĄD MIASTA ZAMBRÓW Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie wykonania technologii basenowej dla zadania pn.,,Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie w formul...
8998240 2022-07-12
godz. 09:30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BUDOWLANI W BYDGOSZCZY Wykonanie 5-letniego przeglądu elektrycznego
8937744 2022-07-12
godz. 10:00
GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI Opracowanie audytów energetycznych dla około 125 budynków gminnych znajdujących się w zasobie Miasta Gdańsk Numer referencyjny: TZ.250.77.2021 Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ...
9006023 2022-07-12
godz. 13:34
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WOŁOWIE SP. Z O.O. 1/06/22/AD Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego sporządzenia koncepcji, PFU oraz kosztorysu PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego sporządzenia ...
9005410 2022-07-13
godz. 09:00
URZĄD GMINY OPATOWIEC Część 1: Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu wraz z osprzętem do transportu wody pitnej.Przedmiot zamówienia obejmuje:Część 1: Przebudowa sieci wodoci...
9020388 2022-07-18
godz. 10:00
NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Pełnienie nadzoru inwestorskiego, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego, obejmującego obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą i rozliczenie...
8996094 2022-07-29
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOBROWICE Wykonanie okresowego rocznego przeglądu technicznego w budowlach, budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Bobrowice
9018314 2022-08-05
godz. 10:30
POLSKA AGENCJA KOSMICZNA Opracowanie i dostarczenie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej wraz z oceną wykonalności Numer referencyjny: BO/16/2022 Przedmiotem zamówie...
9015009 2022-08-08
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWY Wykonywanie bieżących prac i usług remontowych, w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii (...) w branży elektrycznej (...) ZGN w dzielni...