Przetarg 10124057 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad...

   
Analizuj Zamówienie 10124057 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-12-01
przedmiot ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L

Pełnienie fu
nkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych obejmujących rozbudowę drogi powiatowej Nr 1837L od km 3+472,15 do km 12+300 realizowanego w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Leśniowice i Żmudź” obejmującego rozbudowę drogi powiatowej Nr 1837L na odcinku od km 3+472,15 do km 7+700,2) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L na terenie gminy Żmudź” obejmującego rozbudowę drogi powiatowej Nr 1837L od km 7+700 do km 12+300,w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych. Obowiązki Wykonawcy. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Wykonawcy oraz formalno- prawne podstawy działania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określa art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych (stanowiąca załącznik nr 7 do SWZ):1) Projekt budowlany (w tym: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny),2) Projekt budowlano-wykonawczy usunięcia kolizji elektroenergetycznych,3) Projekt stałej organizacji ruchu,4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR), 5) Przedmiary robót.

OG.272.1.68.2023
branża Projektowanie
podbranża nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 71247000, 71520000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: nadzór, kosztorys, przegląd

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10281175 2024-02-28
godz. 12:00
Łódzkie Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - nad realizacją robót budowlanych dla inwestycji pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie.
10278904 2024-02-29
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie G.231.56.2024 Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków /części budynków Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sporz...
10270929 2024-02-29
godz. 10:30
Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego, dla zadania nr 13522 pod nazwą dostosowanie trzech budynków do aktualnych warunków ppoż. w m. Gdynia...
10217040 2024-03-01
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie 1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy kontrakcie pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta: etap II odcinek Bramka - Florczaki”. W ramach realizac...
10241382 2024-03-05
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi sprawdzenia części obiektów hydrotechnicznych pod kątem zabezpieczenia anty-terrorystycznego w części morskiej Terminalu LNG Świnoujści...
10277990 2024-03-05
godz. 13:00
Podkarpackie Wykonywanie usług nadzoru inwestorskiego obejmującego zadanie pn.: Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Zaklików w miejscowościach Gielnia i Józefów
10276444 2024-03-05
godz. 18:00
Warmińsko-Mazurskie Opracowanie projektu budowlanego wraz z analizą rzeczowo-finansową dla zadania pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w gminie Iława" Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:● analiz...
10261115 2024-03-07
godz. 12:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dworca...
10207159 2024-03-07
godz. 15:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej, programu inwestycji oraz dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa Budynku Pr...
10247553 2024-03-15
godz. 12:00
Mazowieckie Real Estate Project Management and Design Services Frontex is looking for a reliable, experienced real estate project management partner that can support Frontex facility management during ...