Przetarg 10267433 - Otwarty nabór na Partnera-FEDS 8.1 Rozwój kształcenia...

   
Analizuj Zamówienie 10267433 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2024-02-16
przedmiot ogłoszenia
Otwarty nabór na Partnera-FEDS 8.1 Rozwój kształcenia ogólnego:
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projekt
u, którego głównymi rezultatami będą:
podniesienie jakości działań realizowanych przez placówki kształcenia ogólnego prowadzone przez Gminę Oborniki Śląskie;
podniesienie umiejętności kluczowych uczniów i uczennic w/w placówek oraz rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych u uczniów i uczennic;
podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadr w/w placówek.
Przygotowanie projektu obejmuje przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach planowanego naboru w trybie konkurencyjnym w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027, zakres EFS+ w ramach działania FEDS.8.1 oraz jego realizację. Projekt realizowany będzie w latach 2025-2026.
Przewidywana data naboru wniosków: 28.02.2024-28.03.2024.
PLANOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ WOBEC PARTNERA:
Partner wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Partnerem Wiodącym, tj. Gminą Oborniki Śląskie będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.
Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera to:
współpraca przy przygotowaniu projektu i wypełnianiu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu,
zarządzanie i rozliczanie projektu z uwzględnieniem obowiązków po okresie jego realizacji.
Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów i produktów projektu.
Partner będzie angażowany w zadania realizowane w ramach projektu w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną (ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń zawartych w umowie partnerstwa).
Zespół projektowy Partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.
Z Partnerem wyłonionym w naborze zostanie zawarta umowa partnerstwa, której minimalny zakres został wskazany w art. 39 ust. 9 ustawy wdrożeniowej.
branża Edukacja, szkolenia, Ekonomia, prawo i organizacja
podbranża edukacja, konsulting, doradztwo
forma partnerstwo innowacyjne
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: edukacja , konsulting, doradztwo

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10308332 2024-03-28
godz. 15:00
Świętokrzyskie Otwarty nabór partnera: przygotowanie i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzysk...
10377867 2024-04-04
godz. 08:30
Łódzkie organizacja szkolenia pn. „Organizacja modelowej wycieczki zawodoznawczej jako metody zapoznania się z zawodem w rzeczywistym środowisku pracy” w formie modelowej wycieczki zawodoznawc...
10386016 2024-04-08
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Ekspertów w ramach projektu „USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 - wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form ...
10366901 2024-04-10
godz. 13:00
Dolnośląskie Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Miękinia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w okresie od 01.09.202...
10364616 2024-04-12
godz. 15:30
Mazowieckie Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2024 roku
10434867 2024-04-22
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa biznesowego w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego, obejmującego: 1) doradztwo biznesowe w zakresie tworzeni...
10414426 2024-04-23
godz. 10:00
Wielkopolskie Świadczenie na rzecz ENEA S.A. usług doradczych w obszarze techniczno-środowiskowym dla OZE
10447069 2024-04-23
godz. 23:59
Wielkopolskie Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy tj. osoby świadczącej usługi na stanowisku Expert evaluating startups 2 w projekcie pt „Concordia Design Accelerator – We turn ideas into human...
10458981 2024-04-26
godz. 15:00
Świętokrzyskie Prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu AAC dla dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe Powstaje w kontekście projektu FES...
10461616 2024-04-29
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu wsparcia eksperckiego pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w zakresie realizacji zadań wynikających z proje...