Zlecenie 7682298 - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie...

   
Zamówienie 7682298 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-09-08
przedmiot zlecenia
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko- zamojskim’’

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług
i cateringowej oraz serwisu kawowego podczas spotkania animacyjnego, warsztatów animacyjnych grupy inicjatywnej, szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Radecznicy, w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 1. SPOTKANIE ANIMACYJNE • usługa cateringowa - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni • serwis kawowy - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni. 2. WARSZTATY ANIMACYJNE • usługa cateringowa - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni • serwis kawowy - 1 grupa x 1 dzień x śr. 12 osób – łącznie 12 osobodni 3. SZKOLENIE „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA – JAK TO ZROBIĆ?” • usługa cateringowa - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni • serwis kawowy - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni. 4. DORADZTWO GRUPOWE • usługa cateringowa - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni • serwis kawowy - 1 grupa x 5 dni x śr. 11 osób – łącznie 55 osobodni Wymagania dotyczące usługi: - Usługa cateringowa obejmuje przygotowanie i dostarczenie jednodaniowego ciepłego posiłku - Ciepły posiłek powinien się składać z: porcji mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). - Dostawca/Wykonawca przygotuje i dostarczy posiłki wegetariańskie, w przypadku zgłoszenia takiego zapotrzebowania przez uczestników/uczestniczki. Posiłek wegetariański powinien się składać z porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 g (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 g). - Ciepły posiłek musi być wyporcjowany dla każdego uczestnika/uczestniczki i podany na ciepło, w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami. - Serwis kawowy dostępny w godzinach trwania spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego, na bieżąco uzupełniany w razie potrzeby, obejmujący minimum: woda mineralna (gazowana i niegazowana), świeżo parzona herbata (różne rodzaje), kawa (rozpuszczalna i mielona), cukier, cytryna w plastrach, śmietanka do kawy w postaci płynnej lub mleko, ciastka kruche min. 3 rodzaje lub ciasto pieczone. - Przygotowywane przez Dostawcę/Wykonawcę potrawy z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych. Posiłki nie mogą być wykonywane z produktów typu instant, np. zupy w proszku i sosy w posiłku oraz produktów gotowych. - W przypadku produktów przetworzonych, takich jak kawa, herbata, ciastka kruche, woda, cukier, mleko, itp. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się, że będą one posiadać datę przydatności do spożycia wygasającą nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usług. - Dostawca/Wykonawca zapewni należytą jakość i przydatność do spożycia dostarczonego wyżywienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. - Dostawca/Wykonawca dostarczy posiłki na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania/ warsztatów/ szkolenia/ doradztwa grupowego oraz 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej. - W cenie usługi zawiera się koszt transportu, naczyń (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) oraz odbiór zużytych naczyń po zakończeniu spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów. - Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw. Dodatkowe informacje: • Szczegółowe terminy spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa oraz liczba uczestników będzie każdorazowo ustalana na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem ustalanym z Zamawiającym • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu. • Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby osób. • Wynagrodzenie za usługę cateringową i serwis kawowy świadczone dla uczestników spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa grupowego będzie wypłacone dostawcy/wykonawcy po wystawieniu faktury VAT/rachunku na podstawie rzeczywistej liczby uczestników spotkania animacyjnego/ warsztatów animacyjnych/ szkolenia/ doradztwa (osobodni) według cen jednostkowych wskazanych w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.
branża Gastronomia, catering
podbranża usługi cateringowe, żywienie zbiorowe
kody CPV 55321000, 55511000, 55520000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się