Zlecenie 7312474 - Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Magazynier z...

   
Zamówienie 7312474 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-31
przedmiot zlecenia
Organizacja i przeprowadzenie szkolenia: Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózka
jezdniowego z wymia
ną butli gazowej wraz z egzaminem w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie złotowskim (V) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1. Wsparcie udzielane z
Europejskiego Funduszu Społecznego- projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
I. Cel szkolenia: nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy, umiejętności i uprawnień do wykonywania pracy na
stanowisku magazynier z obsługą komputera oraz uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z
mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą
podnoszoną wraz z ładunkiem.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się