Zlecenie 8888126 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń menedżerskich dla...

   
Zamówienie 8888126 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-05-06
przedmiot zlecenia
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń menedżerskich dla pracowników Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejo
wych S.A.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie warsztatów szkoleniowych wraz z obsługą logistyczną ( usługa szkoleniowa, hotelowa oraz gastronomiczna) przy zapewnieniu wytycznych z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie przeciwdziałania COVID -19.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9008795 2022-07-05
godz. 00:00
INSTYTUT CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA Usługę przeprowadzenia szkolenia zamkniętego dla personelu OBB, pt Metody statystyczne stosowane w programach badań biegłości w oparciu o normę ISO 13528 i obsługa rozszerzenia pakie...
9003085 2022-07-05
godz. 09:00
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH DELTA PARTNER 1. Zamówienie dotyczy: CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia „ABC rynku pracy z elementami...
9002286 2022-07-07
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Usługa przeprowadzenia cykli prelekcji podczas wykładów w czasie szkolenia pracowników medycznych w ramach projektu pn.: „Realizacja szkoleń personelu medycznego (...)". TP-169/22/KT ...
9007782 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY DZWOLA MŁODOŚĆ PRZYCHODZI Z WIEKIEM - realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych w ramach Klubu Seniora i projektu AKTYWNY SENIOR W GMINIE DZWOLA Część 1: Część 1. będzie polegała na ...
9011529 2022-07-08
godz. 10:00
URZĄD MIASTA BIAŁYSTOK Realizacja studiów podyplomowych dla nauczycieli w ramach projektu grantowego nr powr.04.01.00-00-ds10/19 pn. „Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania…” Część 1: Przedmiotem ...
9007736 2022-07-10
godz. 23:59
FUNDACJA WWF POLSKA organizacja oraz koordynacja szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2....
9011624 2022-07-11
godz. 10:00
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Zakres zamówienia i umowy obejmuje świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn. „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach wspiera u...
9018839 2022-07-12
godz. 10:00
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSNOWCU Genialny umysł w każdym wieku- zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów w Gminie Godów i Gminie Krzyżanowice przyrodniczych: a. Dziedziczenie grup krwi b. Anatomia człowieka dla 4 ...
9018772 2022-07-12
godz. 12:00
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia: „Środki trwałe oraz inwentaryzacja w praktyce Uczelni” Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia: „Środki trwa...
8999130 2022-07-26
godz. 09:00
URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina Numer referencyjny: ZP.271.06.2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Urzędu Gminy Główczyce sprzę...