Przetarg 7427935 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób osadzonych...

   
Analizuj Zamówienie 7427935
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-10
przedmiot ogłoszenia
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Numer referencyjny: OI.D.2230.2.2020.MBS

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla osób osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Cykl I
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w celu przygotowania do pracy w zawodzie dla osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020. Szkolenie przewidziane jest dla 23 grup szkoleniowych składających się z 12–14 osób 2 osoby rezerwowe do każdego kursu

Część nr: 2 Nazwa: Cykl II
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w celu przygotowania do pracy w zawodzie dla osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020. Szkolenie przewidziane jest dla 4 grup szkoleniowych składających się z 14 osób każda 2 osoby rezerwowe do każdego kursu.

Część nr: 3 Nazwa: Cykl III
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w celu przygotowania do pracy w zawodzie dla osadzonych w siedmiu jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020. Szkolenie przewidziane jest dla 2 grup szkoleniowych składających się z 14 osób każda 2 osoby rezerwowe do każdego kursu.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540079086-N-2020 z dnia: 2020-05-09
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest:
Liczba zatrudnionych skazanych 40,00
W ogłoszeniu powinno być:
Procentowy wskaźnik zatrudnionych skazanych 40,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-05-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2020-05-25, godzina: 10:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2020-07-14 okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2020-07-24 okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest:
Liczba zatrudnionych skazanych 40,00
W ogłoszeniu powinno być:
Procentowy wskaźnik zatrudnionych skazanych 40,00
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się