Zlecenie 8664511 - Organizacja i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu...

   
Zamówienie 8664511 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-19
przedmiot zlecenia
Organizacja i przeprowadzenie superwizji klinicznej zespołu terapeutycznego Oddziału Terapii Uzależnień:
a) siedziba Szpitala
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA) ZLO WOTUiW, lub w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej, możliwa jest po uzgodnieniu z Zamawiającym organizacja superwizji w formie on-line
z wykorzystaniem platform do zdalnego nauczania i komunikacji internetowej, do której dostęp zapewni prowadzący superwizję (z wykorzystaniem sprzętu własnego Wykonawcy i uczestników),
b) ilość spotkań superwizyjnych: 10,
c) ilość godzin przeprowadzonej superwizji w trakcie jednego spotkania: 5 h.
d) wymagania dot. osób prowadzących superwizję kliniczną (min. ilość osób prowadzących): 1 osoba
- kwalifikacje - superwizor psychoterapii uzależnień wpisany na listę Państwowej Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień,
- doświadczenie w prowadzeniu superwizji grupowej: minimum 3 lata, w tym prowadzenie superwizji na oddziale szpitalnym,
- zapotrzebowana ilość/przewidywane zużycie: superwizja dla 9 osób (psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień).
branża Pomoc społeczna, usługi opiekuńcze
podbranża pomoc społeczna
kody CPV 79633000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: pomoc społeczna

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8896837 2022-05-20
godz. 10:00
LUBELSKA FUNDACJA ROZWOJU ODDZIAŁ W WARSZAWIE Drogowskaz - program reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami 1. Cel zamówienia Indywidualne i grupowe zajęcia mające na celu realizację założeń proje...
8899512 2022-05-20
godz. 10:00
ŚLĄSKI OŚRODEK ADOPCYJNY Wybór osób do realizacji diagnoz w kierunku FAS/FASD oraz konsultacji dla rodziców/opiekunów dzieci po diagnozie w ramach projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych 1....
8880497 2022-05-20
godz. 15:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
8897370 2022-05-20
godz. 23:59
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRZEWIE Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Zakrzewo szansą na nowy start CZĘŚĆ 1 - WARSZTATY AUTOPREZENTACJICZĘŚĆ 2 – TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCHCZĘŚĆ 3 – TRENING...
8903893 2022-05-23
godz. 10:00
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. DR. WŁADYSŁAWA KLEMENTOWSKIEGO W ŁUPKACH Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach programu "Za życiem" w dziewięciu częściach Część 1: Prowadzenie treningu umiejętności społecznych w wymiarze maksym...
8909339 2022-05-23
godz. 23:59
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PIASECZNIE Świadczenie usług o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym i relaksacyjnym dla rodziców/opiekunów dzieci gminy Piaseczno pod nazwą Rodzicielska Pozytywna Dyscyplina dedykowana rodzicom/opi...
8910823 2022-05-24
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE RES SACRA MISER W OLKUSZU Zapytanie ofertowe nr 44/WI na świadczenie usług psychologa (dojazd do miejsca zamieszkania) w ramach projektu pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawn...
8910898 2022-05-24
godz. 23:59
STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE RES SACRA MISER W OLKUSZU Zapytanie ofertowe nr 45/WI na świadczenie usług psychologa w ramach projektu pn. „Kompleksowy program wczesnej interwencji dla małego dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu olkuskiego i...
8908100 2022-05-25
godz. 09:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM Świadczenie usług pedagoga specjalnego dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu PLAN NA LEPSZE JUTRO PLUS.
8905133 2022-06-03
godz. 15:00
URZĄD GMINY SKOMLIN Realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Skomlin w roku 2022.